Červen 2017

2/ 6 2017

výběr

 

Dr. Moshe Tshuva navštívil i naši fakultu
Dr. Moshe Tshuva stojí v čele AFEKA Mechanical Engineering College v Izraeli 1. června navštívil TUL  se záměrem domluvit oblasti spolupráce v oblasti strojírenství. V dopolední části se Dr. Tshuva zúčastnil prohlídky TUL laboratoří a v odpolední části se sešel s doc. Martinem Bílkem, proděkanem pro vědu, výzkum a doktorské studium.

 

Slavnostní promoce
Dne 13. června předal rektor Zdeněk Kůs diplomy našim absolventům doktorského studia a jmenovací docentské dekrety:
doc. Ing. Štěpánka Dvořáčková, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Machuta, Ph.D.
doc. RNDr. Věra Vodičková, Ph.D.
doc. Ing. Karel Páv, Ph.D.
Ing. Monika Bělková
Ing. Radek Holubec
Ing. Josef Horáček
Ing. Martin Mazač
Ing. Jiří Pacák
Ing. Martin Pechout
Ing. Vít Poucha
Ing. Josef Skřivánek
Ing. Petr Švarc
Ing. Jan Vavruška

Gratulujeme!

 

Státní záverečné zkoušky na fakultě strojní
9.-15. června probíhaly magisterské státnice. Magisterské studium úspěšně zakončilo státní závěrečnou zkouškou 68 absolventů.

 

Drone Racing vrtule 2017
Druhý ročník závodu dronů byl úspěšný. Studenti naší fakulty strojní uspořádali v sobotu 17. června druhý ročník závodu dronů VrTULe 2017. Komplexností trati a počtem závodníků je to největší tuzemská soutěž dronů.

Poděkování organizárotům Andrii Shynkarenkovi a Iaroslavu Kovalenkovi a všem dalším, kteří se na přípravě a průběhu akce podíleli!

 

Vyhlášeny volby rektora TUL
20. června proběhlo zasedání nového Akademického senátu TUL, který vyhlásil volby na nového rektora TUL.

 

Studentská formule
21. června představili strojaři v  aule G.

 

Ustavující zasedání AS FS TUL
21. června proběhlo první zasedání AS FS TUL.

 

Zástupci Generálního konzulátu České republiky v Torontu na fakultě strojní
Fakultu strojní navštívil dne 21. června pan David Müller, vedoucí obchodně-ekonomického úseku, Generální konzulát České republiky v Torontu, společně s panem Matyášem Pelantem, vedoucím oddělení Amerik, sekce Evropské unie a zahraničního obchodu, a s paní Evou Jungmannovou, vedoucí sekce strategických projektů a nových technologií, CzechInvest. Za fakultu strojní se jednání zúčastnil prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld, děkan fakulty strojní, a Ing. Marcela Válková, referentka zahraničních vztahů.

 

Karel Fraňa jmenován profesorem
Karel Fraňa převzal dne 23. června 2017 z rukou ministra školství jmenovací dekret. Domovskou katedrou je katedra energetických zařízení Fakulty strojní TU v Liberci. Profesorem byl jmenován v oboru Konstrukce strojů a zařízení. Před Vědeckou radou Fakulty strojní TU v Liberci obhájil vědeckou erudici dne 21. září 2016.