Červenec 2017

7/ 8 2017

výběr

 

Mezinárodní setkání odborníků na naší fakultě
V pondělí 24. července proběhla na FS TUL návštěva účastníků projektu H2020 v rámci projektu EQUINOX „A novel process for manifacturing complex shaped Fe–Al intermetallic parts resistant to extreme enviroments“. Odborným garantem za Fakultu strojní TU v Liberci je Ing. Pavel Hanus, Ph.D. z katedry materiálu. Skupina dvaceti účastníků z Anglie, Norska, Belgie, Německé spolkové republiky, Itálie, Řecka, Španělska a Ukrajiny se sejde k pravidelnému meetingu, na kterém se budou diskutovat u oválného stolu témata související s průběhem projektu a dále navštíví laboratoře, které jsou využívány pro řešení projektu.