Srpen 2017

17/ 8 2017

výběr

 

Prezentace mikrotvrdoměru Duramin-40 od FyStruers
Proběhla dne 15. srpna na kateře materiálu.

 

Afeka Academic College of Engineering
Ve dnech 15.-18. srpna navštívili zástupci naší fakulty,
proděkan Karel Fraňa a Marcela Válková, Afeka Academic College of Engineering v Izraeli, kde jednali s děkanem fakulty strojní izraelské partnerské školy, prof. Moshe Tshuvou, o konkrétních možnostech budoucí spolupráce. Výstupem setkání byly tři hlavní oblasti aktivit: podání projektu v rámci kreditové mobility Erasmus+; spolupráce ve výzkumu v oblasti pohonu vozidel, energetiky, 3D tisku a plastů; přijetí studentů Afeka College do doktorského studia na fakultu strojní. V rámci návštěvy byla představena zástupcům fakulty strojní rovněž výzkumná pracoviště a laboratoře Afeka College.

 

Prezentace mikrotvrdoměru Q60A plus IPC od firmy Qness a mikroskopu Leica DVM6
Proběhly dne 22. srpna na katedře materiálu.

 

Státní závěrečné zkoušky na fakultě strojní
28. -31. srpna proběhly bakalářské státnice.