Listopad 2017

3/ 11 2017

výběr


Veletrh příležitostí International Day na TUL
2. listopadu v aule v budově G.

 

Zasedání AS FS TUL
8. listopadu od 14:00 hodin v IC TUL.

 

The 10th International Conference Manufacturing Today and Tomorow
9.-10. listopadu pořádala katedra výrobních systémů a automatizace na TUL.

 

Zasedání AS FS TUL
14. listopadu od 14:00 hodin v IC TUL.

 

Creo University Champion 2017
Čtvrtý ročník soutěže pro studenty bakaláře má vítěze. Nejrychlejším konstruktérem se stal Aleš Vodsed´álek, druhé místo obsadil Jan Bělík a třetí byl Marek Lukášek. Ocenění získali poukazy na nákup elektroniky a drobné dárky. Soutěž pořádala 21. října katedra textilních a jednoúčelových strojů naší fakulty. "Princip soutěže je jednoduchý splnit zadání dříve než soupeř na počítačích v prostředí Creo Parametric 2.0. Do dalšího kola postupuje ten, který dokončí úlohu rychleji nebo je po ukončení limitu s úlohou dále než jeho soupeř," vysvětlil Ing. Petr Žabka, Ph.D., jeden z organizátorů akce.

Gratulujeme!

 

ARMEX Technologies vyhlásil tři nejlepší technické studentské práce
Tým ARMEX Technologies vybral tři nejlepší studentské práce. Do soutěže Práce Roku 2017 se přihlásilo více než 100 studentů. Nejvíce studentů bylo z ČVUT a ZČU. Vítězem se stal Jiří Souček z naší Fakulty strojní TU v Liberci. Ve své práci se věnuje konstrukci nového druhu elektrody na výrobu směsného nanovlákenného materiálu. Jedná se o konstrukci světově unikátní elektrody, která umožnuje zvlákňování dvou různých materiálů bez jejich smíšení. Jiří Souček byl z výhry překvapen a vyjádřil poděkování Technické univerzitě v Liberci a Katedře textilní a jednoúčelových strojů. Dále speciálně poděkoval panu Ing. Janu Valterovi Ph.D. za vedení práce a výjimečný přístup.

Gratulujeme!

 

Naše fakulta navázala spolupráci s Moskevským energetickým institutem MPEI
Dne 20.11.2017 podepsal prorektor MPIE prof. Vladimir N. Zamolodchikov smlouvu o spolupráci mezi MPEI a Fakultou strojní TU v Liberci. Obsahem spolupráce bude rozvoj nových kontaktů a výměna studentů a akademiků v rámci různých výměnných programů. Ruští studenti projevují dlouhodobě zájem o studium v ČR a tak nově navázaná spolupráce napomůže k realizaci studijních pobytů tamních studentů na našich pracovištích FS TUL.

 

Experimental fluid mechanics
21.-24. listopadu pořádala katedra energetických zařízení.

 

Děkan FS z Afeka Academic College of Engineering na naší fakultě
24. listopadu navštívil děkan fakulty strojní izraelské Afeka Academic College of Engineering profesor Moshe Tshuva se svými kolegy naši fakultu.  Představili svá výzkumná zaměření našim strojařům a jednali o další spolupráci.

 

Shromáždění akademické obce FS TUL
29. listopadu se představil kandidát na děkana prof. Petr Lenfeld.