Únor 2018

7/ 2 2018

výběr

 

Zasedání AS FS TUL
Proběhlo 8. února.

 

Den otevřených dveří na naší fakultě
Proběhl 10. února.

 

Welcome Days LS 2018

Welcome Days pro nově příchozí zahraniční studenty v LS 2017/2018 se konaly na TUL dne 13. února 2018 a následný doprovodný program včetně registrace na fakultách trval až do 18. února 2018. Na výuku v LS 2017/2018 jsme na fakultě přivítali 27 nových studentů z Francie, Portugalska, Španělska, Turecka, Polska, Slovenska a Maďarska v rámci programu Erasmus+. Další 3 studenti z Turecka, 5 studentů ze Španělska a 1 student z Polska si prodloužili studium v rámci programu Erasmus+ a pokračují ve studiu na fakultě i v letním semestru. Současně 1 student z Turecka pokračuje ve stáži ze ZS a nově přijeli na pracovní stáž 1 student ze Slovenska a 1 student z univerzity ve Finsku. Další stážisté z Turecka, Francie a Litvy přijížděli ještě v průběhu LS 2017/2018 a letních měsíců.