Červen 2018

8/ 6 2018

výběr

 

Zasedání AS FS TUL
Proběhlo 6. června.

 

56. International conference EAN
5.-6. června spolupořádala katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti.

 

Návštěva ESAIP

Ve dnech 18. až 20. června navštívili proděkan pro zahraniční vztahy prof. Fraňa a Ing. Válková partnerskou instituci ESAIP v rámci programu Erasmus+. Na programu bylo seznámení se se strukturou ESAIP, skladbou studijních programů a dále jednání s p. Cordovillou, vedoucí zahraničního oddělení, o dalších výměnách studentů.

 

Promoce doktorů a docentů TUL
Dne 20. června předal rektor Miroslav Brzezina diplomy našim absolventům doktorského studia a jmenovací docentský dekret:
doc. Ing. Petr Lepšík, Ph.D.

Mgr. Pavel Černý, Ph.D.

Ing. Aleš Dittrich, Ph.D.

Ing. Michal Kašpárek, Ph.D.

Ing. Miroslav Pažout, Ph.D. 

M.A. Martin Sturm, Ph.D.

Ing. Jan Vácha, Ph.D.

Ing. Miroslav Vavroušek, Ph.D.

 

Promoce absolventů
26. června předal děkan fakulty strojní diplomy novým inženýrům.
Od 6. do 15. června probíhaly na naší Fakultě strojní státní závěrečné zkoušky. Studium v magisterských studijních programech úspěšně zakončilo 73 absolventů.