Červenec 2018

12/ 7 2018

výběr

 

doc. Ing. Václav Hercík
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že ve věku 91 let zemřel náš kolega Václav Hercík, dlouholetý člen katedry mechaniky, pružnosti a pevnosti Fakulty strojní TU v Liberci. Docent Hercík působil na Vysoké škole strojní v Liberci od roku 1953 do roku 1978 a po vynuceném odchodu opět od roku 1991 do roku 1997. Obětavě se věnoval svojí práci učitele a rozvoji katedry, jeho přednášky měly vynikající úroveň a dokázaly posluchače zaujmout Ve své výzkumné činnosti se věnoval problému teplotního napětí v tělesech a rozvoji experimentálních metod v pružnosti.

Čest jeho památce!
 
Spolupráce s King Mongkut´s University of Technology North Bangkok (KMUTNB) (Thajsko) pokračuje

S cílem budování sítě společných výzkumných aktivit mezi FS TUL a King Mongkut´s University of Technology North Bangkok (KMUTNB) (Thajsko) navštívili naši univerzitu v rámci  Erasmus+ Kreditové mobility (KA107) Asst. Prof. Dr. Rapeephun Dangtungee a doktorand Chakaphan Ngaowthong.

Doktor Dangtungee se rámci týdenního školení účastnil laboratorní přípravy masterbatchů a následném zpracování biokompozitů na bázi PLA a nanokrystalů celulózy. Vliv přípravy a způsobu modifikace nanokrystalů s cílem zvyšování disperze a distribuce v nepolární matrici byl následně hodnocen vzhledem k termo-mechanickým vlastnostem a morfologii výsledného systému. 

Doktorand Ngaowthong  v rámci své tříměsíční stáže pracoval v laboratořích KSP na dokončení své disertační práce zabývající se Vlivem stupně recyklace na výsledné vlastnosti biokompozitů vyztužených sisalovými vlákny.

Pan Rapeephun Dangtungee pobýval na TUL v rámci Erasmus+ kreditové mobility od 16. do 20. srpna. PhD student Chakaphan Ngaowthong strávil studijní pobyt v rámci Erasmus+ kreditové mobility v termínu od 1. července do 30. září.