Září 2018

10/ 9 2018

výběr

 

Zástupci Nha Trang University na fakultě strojní

Ve dnech 3. až 7. září jsme přivítali kolegy Hunga Trana Doana a Tuonga Nguyena Vana z partnerské univerzity Nha Trang Universiy z Vietnamu. Návštěva proběhla v rámci projektu ERASMUS+ Kreditová mobilita, který získala fakulta strojní ve výzvě 2017. Nha Trang University patří mezi dlouhodobé partnery fakulty strojní. K jednosemestrálnímu studiu v ZS 2018/2019 nastoupili na fakultu dva studenti z Nha Trang. Recipročně se uskutečnil krátkodobý pobyt PhD studenta FS TUL na Nha Trang University v termínu březen až květen 2018.

 

Dny evropského dědictví na TUL
V sobotu 8. září otevřela katedra strojírenské technologie pro veřejnost laboratoře v budově G.

 

doc. Ing. Jiří Mrázek, CSc.
V pátek 7. září 2018 zemřel ve věku nedožitých 79 let dlouholetý učitel a člen katedry textilních a jednoúčelových strojů FS TUL doc. Ing. Jiří Mrázek, CSc. Na Vysoké škole strojní a textilní v Liberci a později na Technické univerzitě v Liberci působil více než 43 let.

Čest jeho památce!

 

Welcome Days na TUL od 11. do 16. září

Dne 12. září se uskutečnily již tradičně před zahájením zimního semestru 2018/2019 Welcome Days pro zahraniční studenty programu Erasmus+. Ke studiu na FS TUL v zimním semestru 2018/2019 nastoupili studenti v celkovém počtu 38 z Francie, Portugalska, Španělska, Turecka, Litvy, Slovenska Maďarska, z Německa a nově z Finska. V rámci projektu Erasmus+ Kreditová mobilita dále nastoupili k jednosemestrálnímu studiu 2 studenti z Kanady a 2 studenti z Vietnamu. 1 zahraniční student z Brazílie zahájil v zimním semestru krátkodobou pracovní stáž na fakultě strojní v kategorii free-mover, současně proběhla stáž 3 nových studentů z Polska rovněž v kategorii free-mover, stáž zahájili 2 noví studenti z Turecka v rámci programu Erasmus+ a ve svých stážích pokračovali studenti z Turecka v rámci programu Erasmus+, kteří přijeli v letních měsících.

 

SESIA 2018
11.-13. září se uskutečnilo tradiční setkání děkanů strojních fakult z ČR a SR. Tentokrát pod záštitou FS VŠB - TU Ostrava. Jedním z bodů společného jednání byla problematika počtu studentů a poptávka firem o absolventy. 

 

XV. Konference Sklářské stroje a seminář Kovy ve sklářských technologiích
13. září tradičně pořádala katedra sklářských strojů a robotiky.

 

TUL FEST 2018
17. září od 16:00 hodin - pořádala TULka spolu s AIESEC za účasti i naší fakulty.

 

Imatrikulace studentů
21. září bylo na slavnostní imatrikulaci do akademické obce FS TUL uvedeno 174 nových studentů 1. ročníku bakalářského prezenčního studia. Přejeme hodně zdaru při studiu!

 

Promoce absolvemtů

21. září se konala promoce absolventů bakalářského stduia. Promováno bylo 34 absolventů. Gratulujeme!

 

Kolegové z Conestoga College opět na naší fakultě strojní

Ve dnech 24. až 28. září jsme přivítali kolegovy Calina Stoicoiu a Florina Davida z partnerské univerzity Conestoga College z Kanady. Návštěva se tento rok realizuje v rámci projektu ERASMUS+ Kreditová mobilita, který získala fakulta strojní minulý rok. Fakulta strojní a Conestoga College spolupracují více jak 10 let a během této doby se uskutečnila vzájemná výměna studentů a akademiků z obou univerzit. Tento akademický rok studují dva studenti z Conestoga College jeden semestr na naší fakultě. I v následujících letech bude spolupráce s touto institucí pokračovat a naši studenti tak mohou v rámci podpory Fakulty strojní TUL realizovat jednosemestrální studium na této kanadské univerzitě.


Elektromagnetics systems, Introduction of Conestoga College
25. září se konala odborná přednáška prof. Florin Davida a přednáška Calina Stoicoiu o možnostech studia na Conestoga College.