Říjen 2018

8/ 10 2018

výběr

 

Návštěva Dnipro University of Technology

Ve dnech 30. září až 3. října uskutečnili proděkan pro zahraniční vztahy prof. Fraňa a Ing. Válková první návštěvu Dnipro University of Technology na Ukrajině. V rámci návštěvy došlo k setkání s rektorem, prorektory pro zahraniční vztahy, pro rozvoj, pro vědu, dále s děkany Institute of Electric Power Engineering, Institute of Economics. Dále byla zajištěna prohlídka Dept. of Electric Drive, Dept. of Electricity Supply Systems a Dept. of Renewable Energy Sources. Cílem jednání bylo navázání spolupráce mezi FS TUL a Dnipro University of Technolgy napříč univerzitami, konzultace v oblasti podání možných vědeckých projektů a mobilitních programů (Erasmus+ kreditová mobilita) zahrnující studijní pobyty, stáže pro studenty a výzkumné, výukové pobyty pro akademiky. Dalším bodem jednání bylo rovněž možné vytvoření double degree programů.

 

Říjen ve znamení oslav založení naší Fakulty strojní TUL
Technická univerzita v Liberci oslavila výročí 65 let od svého vzniku. Byla založena v roce 1953 jako Vysoká škola strojní v Liberci. Dodnes je jedinou veřejnou vysokou školou v Libereckém kraji.

 

60. ročník MSV v Brně

1-5. října fakulta strojní již tradičně vystavovala na MSV v Brně. Společně s dalšími součástmi TUL představila výsledky vědecko-výzkumné činnosti.

 

EHEF a EEFT 2018

Zástupce vedení fakulty Ing. Marcela Válková se zúčastnila ve spolupráci se zahraničním oddělením TUL dne 10. října veletrhu EHEF 2018 – European Higher Education Fair na Filipínách a následně ve dnech 12. až 14. veletrhu EEFT – European Education Fair in Taiwan ve městech Taipei a Tchaj-cung.  

 

prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc.
Ve věku 79 let zemřel 12. října 2018 pan profesor Miroslav Olehla, jehož jméno je neoddělitelně spjato s naší univerzitou. Pan profesor Olehla byl jedním z prvních absolventů liberecké vysoké školy a na ní zasvětil celý svůj produktivní život pedagogické a výzkumné práci.
Čest jeho památce!