Leden 2019

24/ 1 2019

výběr

 
prof. RNDr. Bohuslav Stříž, CSc.
Ve věku 88 let zemřel 14. ledna 2019 pan profesor Bohuslav Stříž, emeritní rektor Technické univerzity v Liberci, kterou vedl v letech 1985 až 1990.  Profesor Stříž vedl naší Fakultu strojní v roli děkana v letech 1976 až 1985. Pan profesor byl dobrým pedagogem, jako vědec se zabýval mechanikou v oblastech plasticity, lomové mechaniky, víceosého namáhání vlákenných systémů ad. Liberecké vysoké škole zasvětil 59 let.
Čest jeho památce!
 
ERASMUS+ na AR 2019/2020
V rámci výběrového řízení na studijní a zaměstnanecké pobyty programu Erasmus+ na akademický rok 2019/2020 se přihlásilo 10 studentů na studijní pobyty do Portugalska, Německa, Finska a Velké Británie, 1 student byl vybrán k výjezdu na pracovní stáž do Velké Británie, 11 akademiků se zúčastní výukových pobytů, 6 zájemců vycestuje na školení. Akademičtí a ostatní pracovníci projevili zájem o mobility do Portugalska, Německa, Litvy, Polska, Slovenska, Bulharska, Řecka a Itálie.
 
Státnice na FS TUL
23.-24. ledna 2019 - studium úspěšně zakončilo 11 absolventů Bc a Mgr studia.
Gratulujeme!
 
Ve dnech 22. až 24. ledna proběhl již XII. ročník v Praze. Veletrh navštívilo několik tisíc zejména/nejen středoškolských studentů. Zástupci naší fakulty strojní byli celé tři dny přítomni na stánku Technické univerzity v Liberci. Možnosti studia, vědecko-výzkumné aktivity a spolupráci fakulty s průmyslem prezentovala proděkanka pro vzdělávání a pedagogickou činnost doc. Ing. Dora Kroisová, Ph.D. Spolu s ní zodpovídali otázky o studiu a o životě studentů na fakultě strojní studenti doktorského studia Ing. Maryna Garan a Ing. Iaroslav Kovalenko. 
 
10. zasedání AS FS TUL
30. ledna 2019 od 13:00 hodin v zasedací místnosti v G, 4. podlaží.