Březen 2019

6/ 3 2019

výběr

 

Představení fakulty strojní na ÚJOP UK v Praze

1. března navštívily doc. Ing. Dora Kroisová, Ph.D., proděkanka pro vzdělávací a pedagogickou činnost,  spolu s doc. Ing. Štěpánkou Dvořáčkovou, Ph.D.,  zástupkyní vedoucího katedry obráběbí a montáže, Ústav jazykové a odborné přípravy UK v Praze. Setkání se zúčastnilo cca 15 studentů, kteří se na ÚJOP UK v Praze připravují pro další studium v ČR. Byly prezentovány možnosti studia na fakultě strojní, podmínky přijímacího řízení a zejména oblasti vědy a výzkumu, na které se fakulta strojní  specializuje, např. zpracování plastů a kompozitů a zařízení pro komerční výrobu nanovláken. 

 

Setkání s řediteli středních škol Libereckého kraje
26. března se proděkanka pro vzdělávací a pedagogickou činnost FS TUL doc. Dora Kroisová zúčastnila porady ředitelů středních škol Libereckého kraje. Byly prezentovány možnosti studia na FS TUL, odborná problematika, kterou by se budoucí studenti mohli zabývat a také možnosti spolupráce fakulty se středními školam – např. populárně naučné přednášky,  možnosti využití přístrojového vybavení pro studenty středních škol ad. Prezentace jsou zveřejňovány na portálu www.edulk.cz   k dispozici pro ředitele škol. 

 

Představení fakulty strojní na  ÚJOP UK v Liberci

4. března navštívily proděkanka pro vzdělávací a pedagogickou činnost doc. Ing. Dora Kroisová, Ph.D. a pracovnice studijního oddělení navštívily Ústav jazykové a odborné přípravy UK v Liberci. Setkání se zúčastnilo cca 20 studentů, kteří se na ÚJOP UK v Liberci připravují pro další studium v ČR, a to nejenom na TUL. Paní proděkanka prezentovala možnosti studia na fakultě strojní, podmínky přijímacího řízení a rovněž seznámila studenty s některými oblastmi výzkumu na fakultě. Poté následovala krátká diskuse.

 

Zasedání AS FS TUL
6. března proběhlo 11. zasedání.

 

Veletrh dotačních a inovačních příležitostí
6. března se konal v Českých Budějovicích Veletrh dotačních a inovačních příležitostí. Program se zaměřil na informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a dalších zdrojů dotací a podpor v České republice. Letos poprvé se v rámci veletrhu představiliu i zástupci vysokých škol a výzkumných organizací. Po celou dobu konání probíhaly přednášky na téma příklady dobré praxe a možnosti spolupráce inovačních institucí s podnikatelskou sférou. Naši fakultu zastupoval prof. Pavel Němeček, který mj. jednal s panem Ivanem Hacem z MPO ČR a s panem Tomášem Cílkem z Regionální rozvojové agentury jižních Čech na téma spolupráce s Fakultou strojní TUL.

 

Doplňující volby do AS FS TUL a AS TUL - od 15. února do 16. března

15. března byly vyhlášeny doplňující volby do Akademického senátu Technické univerzity v Liberci, komora studentů za volební okrsek Fakulty strojní.

 

Návštěva Univerzity v Novém Sadu

V týdnu od 11. do 15. března proběhla v rámci programu CEEPUS návštěva našich pedagogů na Univerzitě v Novém Sadu, Faculty of Technical Science, Department for Energy and Processing Engineering. Proděkanka pro vzdělávací a pedagogickou činnost doc. Ing. Dora Kroisová, Ph.D. společně s Ing. Pavlem Hanusem, Ph.D. z  Katedry materiálu FS TUL a doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D. z Katedry strojírenské technologie FS TUL se v rámci výuky seznámili se studenty magisteského a doktorského studia. Dalším bodem návštěvy byla odborná problematika a byla prodiskutována otázka vzájemné kooperace obou fakult. 

 

Návštěva prorektora pro vědu a výzkum z University of Dunaújváros, Maďarsko, na TUL
14. března, v rámci návštěvy TUL, navštívil prorektor pro vědu a výzkum z University of Dunaújváros, Dr. Györgyho Ágostona Ph.D. laboratoře fakulty strojní v budově G, konkrétně byly představeny laboratoře KMP, KSR a KSP. Organizaci návštěvy a program zastřešoval rektorát a zahraniční oddělení TUL.

 

Svět a energie
21. března se konala tradiční přednáška Dany Drábové, spoluorganizovaly fakulty FS a FM TUL.

 

CroBoPlast
27. března se konalo na půdě HS Zittau/Görlitzdruhé setkání akademické, průmyslové a výzkumné sféry CroBoPlast, zabývající se technologiemi zpracování plastů v regionu Oberlausitz-Liberecký kraj. Toto setkání zakončilo úspěšné řešení přeshraničního projektu GreK.

 

Strojírenské fórum - Liberec 2019

27. března na půdě TUL - na téma "moderní výrobní technologie a materiály" spoluorganizovala fakulta strojní.