Květen 2019

15/ 5 2019

výběr

 

11. ročník SVOČ na TUL
14. května tradičně v prostorách budovy G.

 

Přírodní materiály v technice
15. května přednesla doc. Dora Kroisová přednášku pro žáky Podještědského gymnázia. Výklad by zakončen sledováním vzorků rostlin, motýlů a lastur.   

 

HR Point  tradiční setkání personalistů na TUL
16. května pořádala Agentura Czechinvest společně s naší fakultou strojní.

 

Ing. Vladimír Michna
Katedra textilních a jednoúčelových strojů s hlubokým zármutkem oznamuje, že v pondělí 13. května 2019 zemřel pan Ing. Vladimír Michna. Opustil nás kolega, kamarád a dlouholetý pedagog. Byl dlouholetým členem katedry, kde se věnoval vědeckovýzkumným úkolům a významná byla jeho pedagogická činnost, ve které se zaměřoval na oblast experimentálních metod. Jeho životní elán a optimismus nám bude chybět. Ztrácíme skvělého odborníka a dobrého člověka. Čest jeho památce!

 

Vzdělávání jako výzva Průmyslu 4.0
23. května 
pořádaly technické fakulty TUL společně se Statutárním městem Liberec.

https://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/ctvrta-prumyslova-revoluce.html