Září 2019

18/ 9 2019

výběr

 

Vyhlášení 4. ročníku soutěže TECHNOWIZZ
12. září – proběhlo na TUL pod záštitou fakulty strojní. Na tiskové konferenci k vyhlášení nového ročníku TECHNOWIZZ  vystoupili zástupce AGC Ing. Tomáš Brokeš, děkan FS TUL prof. Petr Lenfeld a zástupce Ústecké komunitní nadace paní Kateřina Valešová. Následovala prohlídka laboratoří  roboty, nanovlákna, plasty. Nadace vyhlašuje soutěž pravidelně. Cílem je přispět k rozvoji středních škol zaměřených na technické obory v regionu a motivovat jejich studenty k zdokonalování svých znalostí a praktických dovedností a umožnit jim tak následně snáze dosáhnout perspektivního pracovního uplatnění ve vystudovaných oborech.

 

Letní škola kompozitních materiálů a konstrukcí
12.-14. září – spolupořádala katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti FS TUL, jako člen Společnosti pro mechaniku.

 

Adaptační kurz pro prváky

13.-15. září proběhl v Janově nad Nisou adaptační kurz, kterého se zúčastnilo 50 studentů nastupujících do 1. ročníku prezenčního bakalářského studia na naší fakultě.

 

SESIA 2019
18.-20. září se uskutečnilo tradiční setkání děkanů strojních fakult z ČR a SR. Tentokrát pod záštitou Technické univerzity v Trenčíně. Jedním z bodů společného jednání byla problematika počtu studentů a diskuse nad dotační problematikou vědecko-výzkumných projektů.

 

Opakovací kurz pro budoucí prváky

od 16. do 26. září proběhl nepovinný opakovací kurz středoškolské matematiky, geometrie a fyziky, kterého se zúčastnilo 93 studentů nastupujících do 1. ročníku prezenčního bakalářského studia FS.

 

Noc vědců i na TUL
27. září jsme otevřeli laboratoře i na naší fakultě - poděkování všem našim strojařům.

Více na: https://www.facebook.com/TUL.cz/videos/429261617717382/