Listopad 2019

11/ 11 2019

výběr

 

11th Manufacturing Systems Today and Tomorrow
7.-8. listopadu – pořádala katedra výrobních systémů.

 

Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2019

21. listopadu organizovala katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti 24. ročník semináře, počet účastníků 28.

 

14th Experimental Fluid Mechanics
19.-22. listopadu se konala mezinárodní konference pořádaná katedrou energetických zařízení.

 

Den otevřených dveří na TUL
23. listopadu proběhl i za účasti naší fakulty.

 

Novinky 2019  Odborný seminář s firmou Dormet Pramet
23. listopadu – pořádala katedra výrobních systémů.

 

Zasedání AS FS TUL
27. listopadu proběhlo 14. zasedání.

 

Cena TA ČR 2019
Projekt Centrum Kompetence Josefa Božka byl oceněn Cenou za rok 2019 za nejlepší projekt ve své kategorii. Fakzlat strojní byla zastoupena vědeckovýzkumným týmem vddeném porfesorem Celstýnem Scholzem z katedry vozidel a motorů.