Březen 2020

7/ 3 2020

výběr

 

Návštěva z Ostbayerische Technische Hochschule (OTH) Amberg Weiden

2. března přivítali zástupci FS TUL proděkan prof. Karel Fraňa a proděkan doc. Petr Lepšík návštěvu z Ostbayerische Technische Hochschule (OTH) Amberg Weiden reprezentovanou prof. J. Kochem, děkanem fakulty strojní a životního prostředí OTH, prof. A. Weißem a M. Mure. Celodenní program zahájilo představení činností FS TUL v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, následovala prohlídka laboratoří KEZ, KST, KVM, které jsou svým zaměřením oběma profesorům blízké. V odpolední části návštěvy byla věnována pozornost hledání společných aktivit především v oblasti vzdělávání a rozvoje. Návštěva kolegů z OTH navazovala na jednání, které proběhlo 23. října 2019 v Ambergu za účasti děkanů FM, EF, proděkana FS a rektora TUL.

 

Představení kateder FS TUL
4. března proběhlo tradičně pro studenty 2. a 3. ročníků Bc studia. Cílem setkání bylo představit zaměření jednotlivých pracovišť FS TUL a pomoci studentům s výběrem vhodné katedry, na které budou řešit bakalářskou práci, nebo s výběrem vhodného tématu bakalářské práce. Během setkání měli studenti  také možnost vyjádřit se k problémům, se kterými se při studiu na FS TUL setkávají.

Vyhlášení pandemie COVID - 19

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR se zakazuje ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost studentů na vysokých školách

TUL ruší až do odvolání přímou výuku.

 

Vyrábíme nanoroušky

Původně to mělo být pár desítek kusů pro vnitřní potřebu univerzity, informace se ale rychle rozšířila dál a spustila se lavina poptávky. Nyní vyrábíme roušky i pro Liberecký kraj, desítky kusů už jsme dodali liberecké krajské nemocnici. Rektor Brzezina dnes v Praze jednal o dodávkách výchozího materiálu pro roušky se zástupci několika ministerstev a soukromými subjekty.

 

Hejtman přišel poděkovat za odvedenou práci při výrobě roušek pro kraj

Martin Půta se dnes sešel s rektorem Miroslavem Brzezinou, aby vyjádřil univerzitě poděkování za roušky, které týmy tří našich fakult již několik dní dodávají kraji.

 

Zrychlujeme výrobu roušek s účinnou nanovrstvou a spouštíme výzvu, která má do výroby roušek zapojit domácnosti i firmy

Univerzita reaguje na velký nedostatek účinných ochranných prostředků další inovací. Produkujeme filtry z nanomateriálu, které si lidé mohou vkládat do látkových roušek s kapsou. Nápad podstatně zvyšuje účinnost látkových roušek proti virům a především výrazně urychlí zásobování populace rouškami s účinnou nanovrstvou. Výrazně by v tom měla pomoci i výzva Roušky s filtrem pro všechny“.

 

3D tisk zahajuje ofenzivu proti virové nákaze

Respirátory pro zdravotníky a záchranáře v první linii vytiskla TUL na speciální 3D tiskárně. Tím naše univerzita zareagovala na výzvu z ČVUT. Rovněž koordinujeme dobrovolníky, kteří tisknou filtry k celoobličejovým potápěčským maskám. Ty pak spolehlivě ochrání před viry.

 

Naše 3D tiskárna pomáhá liberecké nemocnici

Už žádné mačkání kliky rukou. Aby viry neulpěly na dlani, lékař dveře otevře předloktím za pomoci speciálního nástavce. Pro libereckou nemocnici jej zkonstruoval a na 3D tiskárně vytiskl tým vědců z Oddělení průmyslových technologií Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL.