Květen 2020

12/ 5 2020

výběr

 

Univerzita ukončila produkci nanomateriálu a roušek pro krajský krizový štáb

Více jak 65 kilometrů materiálu a 30 tisíc kusů roušek dodala Technická univerzita v Liberci Libereckému kraji. Univerzitní výroba skončila tento týden, krizový štáb již nepoptává další materiál. Studentská výzva, která se zrodila zároveň s výrobou roušek, naplnila v Česku svůj cíl, který měla ve svém názvu: Roušky s filtrem pro všechny. Nyní zaznamenává první úspěchy také v zahraničí.

 

Studentská výzva Roušky s filtrem pro všechny pokračuje a míří do zahraničí

Souběžně s výrobou roušek vypustil trojčlenný tým studentů Ekonomické fakulty TUL do světa výzvu Roušky s filtrem pro všechny. Ta nabídla koncept jednorázového filtru z účinné funkční vrstvy, který lze vkládat do látkových roušek s kapsou. Studentská iniciativa si kladla za cíl najít ve firmách v České republice kapacitu pro výrobu filtrů ve velkém objemu a propojit je s domácími výrobci látkových roušek s kapsou. To se podařilo a na webu rousky.tul.cz dnes zájemci najdou odkazy hned na tři e-shopy, přes něž soukromé subjekty nabízejí filtrační materiál typu melt-blown pro všechny. Stačí si jen objednat metry materiálu na nastříhání nebo hotové filtry připravené na vložení do látkové roušky. Studenti z výzvy pomáhali především s propojením firem, naši vědci zas s laděním technologického postupu a materiálu.

 

Univerzita v pondělí 11. května otevřela výuku ve skupinách do 15 studentů

Pro výuku, zkoušky a konzultace za přítomnosti maximálně 15 studentů platí stejná opatření jako dosud: Pedagogové ani studenti nesmí mít nařízenou karanténu, u vstupu do budovy si budou dezinfikovat ruce a podepíší prohlášení o tom, že nemají a v předchozích dvou týdnech neměli příznaky infekčního onemocnění.

 

International NET for Mechanical Engineering (iNETME)

14. května se konal on-line kulatý stůl projektu iNETME, kterého je FS TUL partnerem, za účasti doc. Petra Lepšíka, proděkana pro doktorské studium. Projekt je zaměřen na rozšíření informační sítě poradenských, konzultačních a dalších souvisejících služeb v oblasti podpory efektivnějšího zapojení vědeckovýzkumných týmů oboru strojního inženýrství do mezinárodních projektů. Projekt je financován z programu INTER-EXCELLENCE MŠMT ČR a realizován v obodí 2019-2022. Hlavním příjemcem dotace je NETME Centre při Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Tématem jednání bylo video představení strojírenství v ČR, tištěné prezentační materiály strojního inženýrství, podpora zahraničních výjezdů na TOP výzkumné instituce či příklady dobré praxe při realizaci mezinárodních projektů.

 

16. zasedání AS FS TUL
Proběhklo 27. května.