Září 2020

4/ 9 2020

výběr

 

Státnice na naší fakultě
V termínu 31. srpna až 3. září probíhaly na naší fakultě státnice studentů bakalářského studia. Studium úspěšně zakončilo 37 bakalářů.

Gratulujeme! 

 

Profesor Jaroslav Beran oceněn
Zlatou medaili Českého červeného kříže za boj proti covidu-19 převzal profesor Jaroslav Beran z naší fakulty strojní. Zařadil se tak mezi osobnosti, které se zasloužili o to, že se podařilo pandemii koronaviru na jaře zvládnout. Ocenění patří i celému jeho týmu z katedry textilních a jednoúčelových strojů.

 

Konference Zpracování plechů

10. září pořádala katedra strojírenské technologie konferenci ve spoluráci s Českou společností pro výzkum zpracování plechů.

Účastníky konference byli zástupci jak akademické sféry ze zahraničních (TU Dressden, TU Košice) a z českých univerzit (ČVÚT Praha, VŠB TU Ostrava, ZČU Plzeň), tak i zástupci průmyslové sféry (Škoda Auto, MECAS ESI, STEELTEC CZ, s.r.o., SWO Tooling, Tool Tech CZ, PWO Czech Republic atd.).

Odborný program konference byl zaměřen na poslední trendy v oblasti vývoje nových technologických postupů a virtuálního modelování procesů zpracování a spojování plechů. Vedle aktivní účasti bylo možné program konference sledovat i on-line s možností aktivního zapojení do diskuze v rámci jednotlivých odborných příspěvků. On-line prezentaci příspěvku „Surface Quality Assessment with a Virtual Light Room – a Virtual Audit“ využil kolega Mark Vrolijk z Holandska. Osobní setkání a diskuze odborníků nad danými technickými problémy byla všemi účastníky hodnocena jako vysoce přínosná a otevřela další otázky ve směřování výroby a spojování dílů karoserií v automobilovém průmyslu.

 

Setkání se zástupci TU Dresden
10. září proběhlo setkání se zástupci TU Dresden a Internationales Hochschulinstitut Zittau se zástupci TUL. Fakultu strojní zastupoval prof. Petr Lenfeld a prof. Karel Fraňa.

 

Ustavující zasedání AS FS TUL
16. září se konalo ustavující zasedání Akademického senátu FS TUL na roky 2020 až 2022.

 

Promoce absolventů bakalářského a magisterského studia
22. září se konaly slavnostní promoce našich absolventů.

Gratulujeme a přejeme hodně štěstí a úspěchů v dalším profesním životě. Těšíme se na se tkání s našimi bakaláři v dalším studiu!

 

Profesor Jan Žižka

Po dlouhé těžké nemoci nás 3. září opustil náš dlouholetý kolega, kamarád a odborník. Na kateře obrábění a montáže působil 34 let. Prof. Jana Žižku zná technická veřejnost jako odborníka v oboru monitorizace procesu obrábění nástroji s nedefinovanou geometrií břitu. Konkrétně se zaměřil na problematiku sledování opotřebení brousicích kotoučů v průběhu obrábění. Na liberecké univerzitě působil prof. Žižka v letech 1984 až 2018. Vědecká i pedagogická činnost prof. Žižky na TUL byla završena dosažením hodnosti docenta v roce 1999. V roce 2004 byl prezidentem republiky jmenován profesorem.

Čest jeho památce!