Červenec 2021

21/ 7 2021

výběr

 

Promoce absolventů bakalářského a magisterského studia

9. července se konaly slavnostní promoce absolventů naščí strojní fakulty.

Gratulujeme a přejeme hodně štěstí a úspěchů v dalším profesním životě!

 

Vícefázového proudění

V termínu 13. a 14. července se prof. Karel Fraňa zúčastnil workshopu na univerzitě v Rostocku na Fakultě strojní. Workshop byl zaměřen na možnosti podání společného vědeckého projektu v oblasti vícefázového proudění, dále proběhla konzultace výsledků simulace proudění roztaveného kovu při výrobě kovových pěn, prohlídka laboratoří a společná jednání o možnostech spolupráce. Akce probíhala v rámci OP VVV projektu excelentního výzkumu HyHi.

 

Pokračuje spolupráce s Afeka College v Izraeli

V roce 2021, navzdory situace spojené s epidemií Covid-19, pokračuje spolupráce s Afeka College v Izraeli. Celkem se plánuje v tomto roce pobyt 3 stážistů na fakultě strojní. V současné době pobývá na fakultě strojní  jedna stážistka z Afeka College na katedře energetických zařízení a další dva studenti přijedou v posledním týdnu v červenci. Současná spolupráce navazuje na úspěšně realizované pobyty stážistů z Afeka College na naší fakultě  v minulých letech na katedře vozidel a motorů a na katedře výrobních systému a automatizace. Dosavadní spolupráce byla realizována na základě podpořených projektů v rámci Erasmus+ Kreditová mobilita, které naše fakulta získala v minulých letech, další projekt je i nadále ve fázi řešení.