Září 2021

6/ 9 2021

výběr

 

Státnice

Ve dnech od 31. srpna do 6. září probíhaly na naší fakultě státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu B2301 Strojní inženýrství. Úspěšně obhájilo 38 studentů.
Gratulujeme a těšíme se na setkání v navazujícím studiu!

 

Setkání absolventů po 45 letech
V soboru 4. září proběhlo společné setkání absolventského ročníku 1976 faluty strojní a fakulty textilní. Oficiální část se konala ve velké aule G, kde absolventy přivítal rektor TUL, děkan naší fakulty profesor Petr Lenfeld, fakultu textilní zastupovala proděkanka. Fakulta strojní poté pozvala absolventy na prohlídku laboratoře zpracování plastů a biopolymerů a UNI.lab, společnou laboratoř FS se Škoda Auto a.s. Neformální část setkání se protahla do pozdních hodin.

 

OP PIK seminář administrátorů FS TUL
9. září zorganizovalo Oddělení pro rozvoj a projekty první z cyklu informačních a konzultačních seminářů. Celkem 5 účastníků konzultovalo dotazy a sdílelo zkušenosti s administrací projektů OP PIK.   

 

SESIA 2021
Tradiční setkání děkanů strojních fakult ČR a SR, pořádá Strojní fakulta VÚT Brno – 7. až 9. září.


XIII. International Conference on the Theory of Machines and Mechanisms
7. až 9. září pořádala naše katedra textilních a jednoúčelových strojů konferenci ICoTMM.

 

HR Point – setkání personalistů
16. září – po roční pauze, způsobené pandemií Covid-19, se opět uskutečnilo tradiční setkání personalistů organizované agenturou CzechInvest ve spolupráci s fakultou strojní. Nosným tématem byla digitalizace v personální oblasti. Účastníci byli dále seznámeni s aplikací JOBstudent, iniciované Ekonomickou fakultou TUL, dále o situaci v oblasti vzdělávání a počtech absolventů Fakulty strojní TUL. Účastníci se shodli na užitečnosti setkání  HRpoint a vyjádřili přání setkat se opět další rok pod patronátem Czechinvestu a FS TUL.

 

Promoce absolvetů
22. září převzalo diplom z rukou děkana FS TUL 37 absolventů bakalářského studijního programu a jeden absolvent navazujícího studijního programu. Gratulujeme!

 

Zahájení akademického roku 2021/2022

Ve středu 29. září po dlouhé pauze opět studenti prezenčně na TUL!

 

Noc vědců v Liberci - i na TUL

24. září se zapojilo i několik kateder naší fakulty strojní.

Katedra sklářství a robotiky nabídla 4 témata - SKLO v čase - od korálků k autosklům, ROBOT versus člověk - pneumatika bez pneumatik, Robot versus člověk - i roboty si hrají, Robot versus člověk - jak vidí stroje.

Katedra výrobních systémů a automatizace připravila připravili online hru Fronta je věda, čekání není nuda a online přednášku Vliv designu ručního pracoviště na spotřebu času

Katedra textilních a jednoúčelových strojů nabídla expozici - Je čas na nanovlákno - ukázka zařízení na výrobu nanovláken prostřednictvím AC electrospinningu. Návštěvníci byli mimo jiné prostřednictvím záznamů z rychlokamery seznámeni s detaily vzniku nanovláken na kterém byla ukazována relativita času a jeho vnímání člověkem. Expozice byla propojena s akcí Nanovlákna a čas, kterou zaštitovala FP.

 

Diamantová promoce absolventů naší fakulty strojní
30. září se konala slavnostní diamantová promoce absolventského ročníku 1961. Pamětní diplom si přišlo převzít 18 absolventek a absolventů tehdejší Vysoké školy strojní v Liberci.