Říjen 2021

5/ 10 2021

výběr

 

TULfest a Škoda Day Roadshow
5. října – po loňské vynucené pauze se pod záštitou fakulty stojní opět konala tradiční akce. Akce byla spojena s tradičním TULfestem. Součástí akce byla mj. i přednáška o tak zvané elektromagnetické kompatibilitě moderních vozidel, kterou během dne přednášel expert Václav Růžek v UNI.Labu fakulty strojní.

 

Zasedání AS FS TUL
6. října proběhlo 6. zasedání.
 

Slavnostní imatrikulace studentů prvního ročníku
8. října bylo imatrikulováno 116 studentů prezenčního bakalářského studia.
 

Exkurze ve společnosti ORLEN UniCRE a.s.
Ve dnech 26. října a 16. listopadu 2021 studenti v rámci předmětu Polymery I absolvovali exkurzi ve společnosti ORLEN UniCRE a.s. Měli možnost vidět jednotky na výrobu polypropylenu a polyethylenu. Návštěva výrobních provozů dokreslila představu o procesu polymerace, problematice katalyzátorů, aditiv atd.

 

Představení kandidátů na funkci děkana
19. října se konalo shromáždění Akademické obce FS TUL, na kterém proběhlo představení kandidátů na funkci děkana na období 1922 až 1926. Kandidáti se prezentovali rovněž 20. října před Vědeckou radou FS TUL.

 

International Day 2021
20. října proběhl od 9:00 do 14:00 hodin v aule v budově G.

 

Vědecká rada FS TUL - společné zasedání s AS FS TUL
20. října se konalo zasedání VR FS TUL. Na programu byo představení kandidátů na děkana FS TUL na období 2022-2026. Dalším bodem zasedání bylo habilitační řízení Ing. Marcela Hotáka, Ph.D.
 

Volba děkana FS TUL na období 1922 až 1926
27. října na 8. zasedání Akademického senátu FS TUL.

Senát Fakulty strojní TUL zvolil 27. října 2021 do čela fakulty strojní na období od 1. února 2022 do 31. ledna 2026 doc. Ing. Jaromíra Moravce, Ph.D., současného vedoucího katedry strojírenské technologie.