Listopad 2012

13/ 12 2012

výběr

 

Fakulta strojní na veletrhu v Moskvě

Propagace studia fakulty strojní byla cílem pracovní návštěvy proděkanky doc. Ivy Petríkové v Moskvě ve dnech 7. až 11. listopadu. Společně s doc. Věrou Hoffmanovou z Ústavu pro jazykovou a odbornou přípravu Univerzity Karlovy (UJOP) navštívila Veletrh Obuchenie i kariera. Dále jednala o zajištění stálé propagace studia prostřednictvím UJEP v Českém domě v Moskvě, kde proběhla prezentace FS TUL pro zájemce o studium v ČR. Dalším cílem byla návštěva Moskevské státní univerzity přístrojové techniky a robotiky. Jednání s prorektorkou a s prorektorem pro vědu a výzkum potvrdila velký zájem o spolupráci v oblasti vědy a vzdělávání.

 

doc. Dr. Ing. Pavel Němeček navržen do funkce prorektora TUL pro vědu a výzkum

Akademický senát TUL projednal na svém zasedání dne 13. listopadu návrh rektora TUL prof. Zdeňka Kůse jmenovat novým prorektorem TUL pro vědu a výzkum doc. Pavla Němečka z fakulty strojní.

 

Návštěva studentů z ÚJOP UK

Dne 16. listopadu navštívilo fakulty strojní a textilní 60 studentů z Ústavu pro jazykovou a odbornou přípravu Univerzity Karlovy, kteří se v tomto roce připravují na univerzitní studia v ČR a mají zájem o technické obory. V průběhu exkurze byli studenti informováni o možnostech studia na FS a FT a poté si prohlédli laboratoře vybraných pracovišť FS, FT a CxI. Exkurze byla organizována v rámci již tříleté spolupráce fakulty sttrojní se střediskem Krystal ÚJOP UK.

 

Národní tandemová konference Konstruování – Green Engineering

Katedra částí a mechanismů strojů pořádala 15. listopadu na TUL konferenci na téma sdílení poznatků z oblastí konstruování s ohledem na životní prostředí, konstruování, Green Engineeringu a dalších oblastí spojených s inovačním cyklem výrobku.

 

Experimental fluid mechanics 2012

Katedra energetických zařízení pořádala mezinárodní konferenci zaměřenou na experimentální výzkum v oblasti mechaniky tekutin a termodynamiky. Konference probíhala v termínu 20. až 23. listopadu v Hradci Králové.