Leden 2013

4/ 2 2013

výběr

 

V letošním roce si Technická univerzita v Liberci připomene 60 let od založení Vysoké školy strojní

byla zahájena 1. října 1953.

Historie naší univerzity je spojena především s historií fakulty strojní a posléze, od roku 1960, fakulty textilní. Novodobá historie po roce 1989 je spjata s dalšími fakultami a ústavy.

Fakulta strojní připravuje několik akcí, kterými chce vzpomenout a poděkovat pamětníkům a absolventům, zamyslet se a zhodnotit vývoj a ukázat směrování fakulty.

Rádi bychom také touto cestou oslovili absolventy a další pamětníky, kteří mají chut´ se podělit o vzpomínky a zamyšlení. Nabízíme prostor na našich stránkách, nejen, kde budete rovněž informováni a zváni na pořádáné akce.

Kontakt


Prezentace firmy Kistler s.r.o.

14. ledna proběhla pod záštitou katedry textilních a jednoúčelových strojů prezentace firmy Kistler, která dodává na trh různé typy snímačů, čidel a dalšího příslušenství.

 

Jednání o spolupráci s FHS Lausitz

16. ledna proběhlo setkání s profesorem Sylviem Simonem, děkanem pro studium na FHS Lausitz. Společně s proděkanem fakulty strojní doc. Karlem Fraňou jednali o možnostech spolupráce při vzájemné výměně studentů a do budoucna i o spolupráci na společných vědecko-výzkumných projektech. Návštěvu přivítal prorektor doc. Pavel Němeček a odpoledne proběhla exkurze po laboratořích fakulty strojní. Prof. Simon navštívil katedru KVM a setkal se s vedoucím katedry Dr. Robertem Voženílkem. Ing. Běhálek z katedry strojírenské technologie představil laboratoře katedry. Dalším krokem bude společné setkání v druhé polovině dubna, která bude zahrnovat jednodenní návštěvu na FH Lausitz pro zájemce z řad studentů v rámci dne otevřených dveří na této univerzitě. Současně je plánována i návštěva zástupců fakulty strojní na FH Lausitz.

 

Laboratoř aplikované mechaniky zahájila činnost

31. ledna představila katedra částí a mechanismů strojů novou laboratoř v CxI. Pozvání přijalo několik desítek zástupců spolupracujících firem. Laboratoř Aplikované mechaniky a její technické vybavení je zaměřeno zejména na mechanické zkoušky statické, dynamické a kvazistatické, jednoosé a víceosé, v různých klimatických podmínkách.