Únor 2013

6/ 3 2013

výběr

 

Mladí akademici zabodovali

Publikace „Finite element method model of the mechanical behaviour of Jatropha curcas L. seed under compression“ uveřejněná v prestižním vědeckém časopise Biosystems Engineering uspěla v TOP 25 nejstahovanějších článků za celý rok 2012 se umístil ve stahování v databázi Elsevier-ScienceDirect pro daný časopis. více


Den otevřených dveří na fakultě strojní
16. února jsme přivítali zájemce o studium na fakultě strojní.

Zájemce o studium přivítal v posluchárně E9 nejprve děkan fakulty strojní Miroslav Malý a proděkanka fakulty Iva Petríková. Účastníci byli seznámeni s možnostmi a průběhem studia na fakultě a dále s ubytovacími možnostmi a volnočasovými aktivitami na univerzitě. Následovala prohlídka a prezentace přímo na jednotlivých pracovištích fakulty. „Akci jsme, oproti zvyklostem z minulých let, poprve zorganizovali v sobotu. Sobotní akce měla komornější charakter a z reakcí účastníků lze odhadnout, že zájem byl opravdový. Přibližně 60 zájemců o studium, mnohdy v doprovodu rodičů-bývalých absolventů, si s velkým zájmem prohlédli např. nové laboratoře a reakce byly pozitivní. Příjemným zpestřením akce byla možnost posezení v univerzitní kavárně. Po letošní zkušenosti budeme v trendu sobotních akcí pokračovat“, zhodnotila proděkanka Iva Petríková.

 

Výuku v letním semestru zahájili i zahraniční studenti

Fakulta strojní přivítala další zájemce z řad zahraničních studentů ve výuce v letním semestru 2013/2014 v rámci programu ERASMUS.

Ke studiu na FS se v letním semestru přihlásilo 19 nových zahraničních studentů, 3 další studenti zatím vyřizují víza. Ve studiu pokračuje dalších 8 studentů ze zimního semestru. Celkem na fakultě studuje v tuto chvíli 24 zahraničních studentů v rámci ERASMU. Převažují studenti z Turecka, celkem 9 studentů, 5 studentů je z Polska, 4 studenti z Francie, 3 studenti ze Španělska, 2 studenti z Portugalska a 1 student z Litvy. Studenti zahájili svůj pobyt na fakultě účastí na „Welcome Days“, které pořádal referát vnějších vztahů ve spolupráci se studentskou organizací ESN Liberec. Zájem zahraničních studentů o pobyty v rámci ERASMU stoupá. V loňském roce se ke studiu v letním semestru přihlásilo 15 studentů, z toho 11 nových studentů a 4 studenti, kteří pokračovali ve studiu ze zimního semestru. Studenti oceňují např. úroveň našich laboratoří a všichni jsou nadšeni studentským životem na kolejích.

 

Hydrogen combustion and safety

Profesor Helmut Eichert z Westsächsische Hochschule Zwickau přijal pozvání katedry vozidel a motorů na 15. února. Přednáška se zabývala možností použití vodíkového paliva pro spalovací motor. Účastníci diskutovali o parametrech hoření a bezpečnosti. Na závěr byla prof. Eichertovi představena laboratoř motorů. Hochschule Zwickau je jedním z partnerů diskutovaného triple-degree programu pro oblast automobilového průmyslu společně s institutem ISAT v Nevers, který je součástí Université de Bourgogne, a Fakultou strojní TU v Liberci.

 

Zasedala Vědecká rada Fakulty strojní

Dne 13. února se uskutečnilo 13. řádné zasedání Vědecké rady Fakulty strojní TU v Liberci.