Březen 2013

21/ 5 2013

výběr

 

Fakulta strojní na veletrhu Facon Education Fair v Malajsii

Součástí delegace univerzity byli i zástupci fakulty strojní - proděkanka pro pedagogiku Iva Petríková a proděkan pro vněšjí vztahy Karel Fraňa.

 

Návštěva studentů ze Srbska

Dne 19. 3. jsme fakultě strojní přivítali skupinu 50ti studentů z University of Novi Sad ze Srbska pod vedením Prof. Bogdana Sovilja a Ing. Ivana Sovilja Nikice z Department of Production Engineering, Faculty of Technical Science. University of Novi Sad jpatří mezi dlouhodobé partnery fakulty strojní. V rámci sítě programu CEEPUS se uskutečňují vzájemné výměny PhD studentů a akademických pracovníků.

Pro studenty byla připravena úvodní prezentace o TUL se zaměřením na fakultu strojní a poté absolvovali v rámci jednodenní exkurze prohlídku 3 laboratoří fakulty strojní. Katedra materiálu prezentovala laboratoř analytických metod a laboratoř hodnocení nanovrstev se zaměřením na mikroskopy, elektronovou mikroskopii a plasmu. Katedra obrábění a montáže seznámila studenty s laboratoří třískových technologií a procesů. Katedra výrobních systémů předvedla laboratoř prototypových technologií a procesů a ukázky exponátů. Hosté si se zájmem prohlédli rovněž univerzitní kampus a koleje TUL. Návštěva byla zakončena prohlídkou města Liberce, návštěvou Pivovaru Konrád a muzea Ferdinanda Porsche ve Vratislavicích nad Nisou.

 

Schválena výroční zpráva o hospodaření fakulty strojní za rok 2012

Na 11. zasedání AS FS TUL dne 27.3.2013 proběhly dále volby do studentské komory, byla diskutována otázka změny struktuty fakulty, doplněna vědecká rada fakulty a senátoři byli informovábni o přípravě rozpočtu na rok 2013.