Duben 2013

21/ 5 2013

výběr

 

Diskusní fórum a ŠKODA Uni Day

Setkání se studenty a odborný den proběhl 10. dubna na pozvání děkana fakulty stojní doc. Ing. Miroslava Malého, CSc. Přednáška Ing. Davida Vaňka na téma "Trendy v automobilovém průmyslu - vývoj a stavby prototypu" a následná beseda o uplatnění absolventů v průmyslu studenty zaujala. Diskuse se zúčastnili i zástupci firem Continental Automotive Czech Republic s.r.o. a Škoda Auto a.s., kteří představili firmy a nabídky pro absolventy. Součástí odpoledního programu byl rovněž ŠKODA UNI DAY, v rámci něhož firma představila novou verzi vozu Škoda Octavia.

 

Moderní metody přípravy metalografických vzorků

Katedra materiálu ve spolupráci s firmou Hanyko Praha s.r.o. uspořádala 10. dubna seminář na téma Moderní metody přípravy metalografických výbrusů. Seminář byl uspořádán v rámci aktivit Centra of Excellence založené v roce 2004 na katedře materiálu ve spolupráci s firmou Buehler, kterou na našem trhu zastupuje firma Hanyko Praha. Centrum of Excellence si klade za cíl seznamovat studenty a odbornou veřejnost se správnými postupy a upozorňovat na časté chyby při přípravě vzorků pro optickou mikroskopii.

Seminář byl primárně určen pro studenty magisterského a doktorského studia Fakulty strojní. Studenti se seznámili s moderními postupy přípravy metalografických výbrusů pro optickou mikroskopii a byli obeznámeni, jak správně používat spotřební materiál (brusné papíry, textilní podložky, diamantové suspenze) a jak se vyvarovat nečastějším chybám při přípravě.

 

Pracovní setkání skupiny technická diagnostika

Ve dnech 11. a 12. dubna uskutečnilo katedra vozidel a motorů pracovní setkání „Technická diagnostika v praxi 2013“.

 

Schválen rozpočet fakulty na rok 2013

Na 12. zasedání dne 17. dubna schválil akademický senát vyrovnaný rozpočet s malým přebytkem.

 

Fakulta strojní na Veletrhu studijních příležitostí v Kyjevě

Zástupci fakulty strojní a textilní prezentovali Technickou univerzitu v Liberci na Veletrhu studijních příležitostí v Kyjevě, který se konal ve dnech 11.-13.4.2013 pod záštitou Českého domu v Kyjevě. Veletrh byl zaměřen na propagaci možností vysokoškolského studia v zahraničí pro uchazeče ze středních škol na Ukrajině. Uchazeči projevili zájem o studium na všech fakultách TU v Liberci. Ve srovnání s předchozími lety byl však zaznamenán zvýšený zájem o studium technických a ekonomických oborů v anglickém jazyce. V rámci veletrhu byla zorganizována rovněž prezentace českých škol, na které byla TUL. Ing. Larysa Ocheretna z fakulty textilní představila naši univerzitu a možnosti a podmínky studia pro studenty z Ukrajiny a z ostatních zemí bývalého východního bloku.

 

Vědecké kolokvium Fakulty strojní TU v Liberci a Fachhochschule Lausitz –Senftenberg

První se konalo ve dnech 23.-24. dubna na pracovišti v Senftenbergu. Českou stranu zastupovali proděkan doc. Karel Fraňa, proděkanka doc. Iva Petríková, Ing. Marcela Válková a zástupci z katedry vozidel a motorů, Dr. Robert Voženílek a Dr. Pavel Brabec.

Doc. Fraňa představil Fakultu strojní a její pracoviště a seznámil akademické pracovníky a studenty FH Lausitz se studijními programy a možnostmi spolupráce ve vědě a výzkumu. Během setkání se sešla skupina FS s prof. Sylviem Simonem děkanem FH pro studijní záležitosti a s děkankou FH Luasitz-Senftenberg.

Na kolokviu vystoupili rovněž úspěšně naši studenti se svými bakalářskými pracemi. Katedra KVM zastupoval Bc. Kadlec, za Katedru energetických zařízení vystoupili studenti Jan Hujer a Martin Veselý a poslední zástupce byl z Katedry aplikované kybernetiky pan Kovalenko. FH Lausitz byla zastoupena dvěma studenty, kteří prezentovali práce zaměřené na snižování hlukové zátěže uhelných dopravníků a zvyšování jejich životnosti. „Perspektivní se jeví spolupráce v oblasti technické diagnostiky strojů a zařízení. Dalším významným impulsem se jeví možnost oslovit zahraniční studenty, kteří by se mohli podílet na řešení výzkumných projektů katedry,“ doplnil Dr. Robert Voženílek, vedoucí katedry vozidel a motorů.