Červenec 2013

16/ 7 2013

výběr

 

Promoce fakulty strojní

Dne 1. července se konaly slavnostní promoce absolventů fakulty strojní.

Slib složilo celkem 195 absoloventů Fakulty strojní TU v Liberci. Z toho: 130 absolventů bakalářského studijního programu, 9 absolventů magisterského studijního programu a 56 absolventů navazujícího magisterského studijního programu. Kombinovanou formu studia absolvovalo celkem 53 studentů.

V roce 60.letého výročí založení VŠS-TUL byl předán diplom desetitisícímu absolventovi fakulty strojní, kterým je Ing. Věroslav Cvrček.

 

Tradičně byla předána cena rektora, ceny děkana a cena Nadace Preciosa za vynikající výsledky

 

Cena rektora TUL za vynikající studijní výsledky

Ing. Petra Hulínská – navazující studium, získal červený diplom

Téma DP: Úprava spalovacího motoru pro provoz na zemní plyn

 

Cena děkana FS TUL za vynikající studijní výsledky

Bc. Martin Horák – bakalářský studijní program, obor Materiály a technologie

Téma BP: Plazmové modifikace povrchu exponovaných dílů jaderné elektrárny

 

Bc. Ondřej Bat´ka – bakalářský studijní program, obor Stroje a zařízení

Téma BP: Konstrukce rotoru s výkyvnými kyvetami u přístroje pro medicínskou diagnostiku

 

Ing. Ondřej Šorf – magisterský studijní program, obor Strojírenská technologie

Téma DP: Konstrukce formy pro AK proces vstřikování

 

Ing. Jakub Mišák – magisterský studijní program, obor Konstrukce strojů a zařízení

Téma DP: Zařízení na ovíjení uzavřených rámů páskou z uhlíkových vláken

 

Ing. Tomáš Minařík – magisterský studijní program, získal červený diplom, obor Výrobní systémy

Téma DP: Návrh pneumatických pohonů a rozbor bezpečnosti pro jednoúčelové zkušební zařízení

 

Ing. Jan Hujer – magisterský studijní program, získal červený diplom, obor Aplikovaná mechanika

Téma DP: Mechanismy kolapsů kavitačních bublin v blízkosti pevných pohonů

 

Ing. Iaroslav Kovalenko – magisterský studijní program, obor Automatizované systémy řízení ve strojírenství

Téma DP: Systém pro řízení pohybu angulárního robota

 

Ing. Jaroslav Kratochvíl – magisterský studijní program, obor Inovační inženýrství

Téma DP: Inovace zařízení pro upevnění záchranného člunu

 

Cena Nadace Preciosy za vynikající studijní výsledky

Ing. David Fikar – navazující studium, získal červený diplom

Téma DP: Technologická hlavice průmyslového robotu pro opracování plochého skla

 

Fakulta strojní přivítala významnou návštěvu z USA

Na základě pozvání proděkana doc. Karla Fraňi přivítala ve dnech 30.6.–3.7. 2013 fakulta strojní v Liberci paní Dr. Deborah Pierce z Northern Illinois University (NIU) z USA, která působí na své univerzitě ve funkci viceprovost pro zahraniční záležitosti. Setkání je pokračováním navázané spolupráce mezi Technickou univerzitou v Liberci a Northern Illinois University, písemně stvrzenou smlouvou na začátku roku 2013.

Dne 1.7.2013 navštívila Dr. Deborah Pierce slavnostní předávání diplomů bakalářům Strojní fakulty.

Druhý den pokračovala návštěva setkáním se zástupci pracovišť fakulty stojní. V dopoledních hodinách proběhlo jednání na Katedře strojírenské technologie. Zástupci katedry – paní prof. Iva Nová, Dr. Jiří Machuta, Ing. Martin Seidl, Ing. Jiří Habr – představili možná témata spolupráce s pracovišti NIU. Následovala prezentace laboratoře katedry strojírenské technologie a exkurze do laboratoří katedry materiálu, kde Dr. Zbigniew Rožek informoval zástupce z NIU o současném výzkumu.

V odpoledních hodinách představil pracoviště katedry vozidel a motorů Dr. Robert Voženílek, Dr. Petr zelený představil pracoviště výrobních systémů a zakončil exkurzí do laboratoří katedry.

Na společném obědě paní Dr. Deborah Pierce s děkanem fakulty strojní doc. Miroslavem Malým byl diskutován současný stav spolupráce mezi pracovišti a objasňovány vzdělávací systémy v USA v ČR.

Poslední den pobytu jednal proděkan Karel Fraňa o možnostech návštěvy děkanů z Northern Illinois University na Technické univerzitě v Liberci a probírala se otázka konkrétních témat spolupráce mezi oběma univerzitami. V rámci jednání se zástupci studentů s Dr. Deborah Pierce byly diskutovány otázky studia českých studentů na NIU v USA.

Foto

 

Fakulta strojní uspěla ve výběrovém dotačním řízení MŠMT

Vláda České republiky nabízí, prostřednictvím MŠMT, v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce cizincům z rozvojových zemí stipendia k podpoře studia na veřejných vysokých školách v České republice. Dotační titul vychází ze Strategie poskytování vládních stipendií pro studenty z rozvojových zemí pro období 2013-2018.

Fakulta strojní se ucházela o dotační titul „Zajištění studia v oblasti energetika uskutečňovaného v anglickém jazyce“. Od srpna bude nabízeno stipendium pro akademický rok 2014/2015 v navazujícím magisterském studiu Konstrukce strojů a zařízení – Energetická zařízení a v doktorském studijním programu Stroje a zařízená – Tepelná technika.