Prosinec 2013

5/ 12 2013

výběr

 

Volba děkana Fakulty strojní TU v Liberci na období 1.2.2014 do 31.1.2018

Dne 18. prosince proběhla volba děkana Fakulty strojní TU v Liberci na období 2014-2018. V tajném hlasování byl v prvním kole zvolen prof. dr. Ing. Petr Lenfeld.


Laboratoř termofyzikálních vlastností látek

Dne 12. prosince představila katedra energetických zařízení novou laboratoř termofyzikálních vlastností, která byla vybavena za přispění projektu FRVŠ. Kromě špičkového vybavení laboratoře termofyzikálních vlastností látek byla představena i laboratoř kavitace. Obě laboratoře jsou umístěny v rekonstruovaných prostorách suterénu budovy C.

 

Předvánoční setkání zaměstnanců fakulty strojní
Tak jako vloni nás i letos 12. prosince navštívil Mikuláš. Poděkování Pavle Kholové!

 

Setkání studentů a absolventů FS TUL

V pondělí 9. prosince se uskutečnilo setkání studentů fakulty strojní s úspěšnými absolventy naší fakulty. Celkem 30 studentů diskutovalo nejen o uplatnění našich absolventů v průmyslu, ale i o dalších tématech spojených se studiem a odborností strojaře. Pozvání k diskusi přijali: Ing. Miroslav Frontz a Ing. Lukáš Radosta - Magna Exteriors & Interiors s.r.o., Ing. Radek Týbl - TRUMPF Liberec, doc. Dr. Ing. Ivan Mašín - Institut průmyslového inženýrství, Ing. Luděk Heller, Ph.D. - Fyzikálního ústavu a Ing. Antonín Skarolek, Ph.D. - TUL. Setkání se zúčastnil děkan fakulty strojní doc. Miroslav Malý a proděkanka doc. Iva Petríková. Setkání bylo uspořádáno v rámci Institucionálního rozvojového projektu "Posílení spolupráce mezi absolventy".

 

Den otevřených dveří fakulty strojní

Dne 11. prosince jsme přivítali zájemce o studium na fakultě strojní. Setkání zahájila proděkanka doc. Iva Petríková představením fakulty a nabídkou studia. Účastníci byli seznámeni s možnostmi a průběhem studia na fakultě a dále s ubytovacími možnostmi a volnočasovými aktivitami na univerzitě. Tradičně následovala prohlídka a prezentace přímo na jednotlivých pracovištích fakulty.

 

Studenti z ÚJOP UK na fakultě strojní

Dne 11. prosince jsme přivítali na fakultě strojní a textilní skupinu 40 studentů z rusky mluvících zemí. Cizinci se připravují na studium v České republice na Ústavu odborné a jazykové příravy Univerzity Karlovy, s kterým fakulta dlouhodobě spolupracuje. Studenti byli seznámeni s možnostmi studia na TUL a následně absolvovali prohlídku vybraných pracovišt´ fakulty strojní, v rámci dne otevřených dveří fakulty, a vybraných pracovišt´ fakulty textilní. Studenti hodnotili akci velmi pozitivně.

 

Zasedala vědecká rada fakulty

Dne 11. prosince se konalo 17. zasedání Vědecké rady FS TUL. Jedním z bodů bylo představení kandidátů na děkana fakuly strojní na období 2014-2018.

 

Kandidáti na děkana FS TUL představili programy

Na setkání akademické obce fakulty dne 4. prosince.

Programy a životopisy kandidátů


Veletrh pracovních příležitostí T-Fórum
4. prosince se konal 18. ročník veletrhu pracovních příležitostí v areálu TUL. Akci tradičně spolupořádá katedra vozidel a motorů FS TUL. Studenti měli možnost se na stáncích setkat a konzultovat možnosti zaměstnání s celkem 48 firmami. Veletrh se řadí mezi nejvýznamnější personalistické akce v regionu.