Leden 2014

24/ 1 2014

výběr

 

Zasedala vědecká rada fakulty

Dne 22. ledna se konalo řádné zasedání Vědecké rady Fakulty strojní TU v Liberci. Jedním z hlavních bodů zasedání vědecké rady byla veřejná přednáška a obhajoba habilitační práce Ing. Davida Cirkla, Ph.D. Vědecká rada se v tajném hlasování usnesla pro jmenování docentem pro obor Aplikovaná mechanika.

 

Slavnostní zasedání Akademického senátu FS TUL

Dne 29. ledna se konalo mimořádné zasedání Akademického senátu FS TUL. Hlavním bodem slavnostního setkání bylo jmenování profesora Petra Lenfelda do funkce děkana fakulty strojní s účinností od 1. února 2014. Profesor Lenfeld vystřídá ve funkci docenta Miroslava Malého, který vedl fakultu v období 2011-2014.