Únor 2014

10/ 2 2014

výběr

Únor 2014

Funkce děkana Fakulty strojní TU v Liberci se ujal prof. Dr. Ing. Peter Lenfeld.

Profesor Lenfeld se ujímá vedení na období 2014-2018.

 

5. únor 2014

Zasedal Akademický senát FS TUL

Předmětem jednání bylo, mj., prodloužení mandátů stávajícím proděkanům. Děkan fakulty strojní potvrdil zájem o prohloubení spolupráce s akademickým senártem při řízení fakulty.

 

6. únor 2014

Fakulta strojní se účastnila setkání s velvyslankyní Slovinska

Doc. Ing. Karel Fraňa, Ph.D. potvrdil zájem fakulty strojní o účast na připravované akci - prezentaci fakulty na ambasádě v Praze. Fakulta strojní nabízí v rámci sítě CEPUS pobyty na University of Ljubljana.

 

12. únor 2014

Závěrečná oponentní řízení projektů FRVŠ

Poslední oponentní řízení v historii projektů FRVŠ řešených v roce 2013 na TUL proběhlo na fakultě strojní. Fakulta byla v roce 2013 zapojena do řešení 5 projektů, z toho 2 z tematického okruhu Aa o celkovém přiděleném objemu 1,75 mil. Kč a 3 z tematického okruhu G1 o celkovém přiděleném objemu 340 tis. Kč.

 

15. únor 2014

Den otevřených dveří pro zájemce o studium na naší fakultě

Zájemce o studium přivítala v posluchárně E9 nejprve proděkanka doc. Iva Petríková. Účastníci byli seznámeni s možnostmi a průběhem studia na fakultě a dále s ubytovacími možnostmi a volnočasovými aktivitami na univerzitě. Následovala prohlídka a prezentace přímo na jednotlivých pracovištích fakulty. Po zkušenosti z loňského ropku jsme se rozhodli pokračovat v sobotní akci, která měla komornější charakter a zájemci o studium, mnohdy v doprovodu rodičů-bývalých absolventů, si s velkým zájmem prohlédli např. nové laboratoře.