Březen 2014

17/ 3 2014

výběr

Fakulta strojní zahájila řešení projektů IRP TUL

V rámci Institucionálního rozvojového plánu TUL zahájila fakulta řešení dílčích projektů. Na rok 2014 byly částkou 2,2 mil. Kč finančně podpořeny projekty:

  • Letní škola s komplexní výukou doktorských a magisterských studentů se zaměřením na technologii zpracování a hodnocení struktury kovových materiálů
  • Odborný přínos nových poznatků zpracovatelnosti a vlastní kompozitů s uhlíkovými nanotrubicemi doktroských studijních programů
  • Individuální růst a karierní rozvoj mladých akademiků
  • Podpora studentů ze zemí, které procházejí procesem společenské a ekonomické transformace
  • Propagace studijních oborů FS TUL v cizině
  • Mobilita zaměstnanců za účelem vytvoření sítě spolupráce FS TUL se zahraničními univerzitami
  • TUL jako významný partner v rámci mezinárodního vzdělávacího prostoru – posílení stávající spolupráce s kanadskými a americkými partnerskými univerzitami
  • Přijímání zahraničních akademických pracovníků na pracoviště FS (mimo EU a ESVO)

Zasedal akademický senát FS TUL

Dne 5. března se konalo 20. zasedání AS FS TUL.

 

Aktualizace Dlouhodobého záměru FS TUL na rok 2014

Akademický senát fakulty schválil DZ FS TUL na rok 2014.

 

Vyhlášení voleb do AS FS TUL a AS TUL

Pro funkční období 2014-2017.

 

Návštěva z Hochschule Hof

Dne 24. března navštívil fakultu strojní Prof. Dr. - Ing. Herbert Reichel z Hochschule Hof.

Spolupráce z Hochschule Hof probíhala historicky především v rámci programu Erasmus. Ke konci roku 2012 zástupci Hochschule Hof oslovili fakultu strojní s nabídkou zapojení do nového studijního programu „International Mechanical Engineering“ financovaného DAAD. V rámci tohoto projektu se fakulta strojní zavázala zajistit výuku vybraných předmětů v anglickém jazyce pro studenty 3. ročníku Hochschule Hof, kteří se do tohoto mezinárodního studijního programu přihlásí, v délce jednoho semestru. První studenty tohoto programu přivítáme z Hochschule Hof na fakultě strojní v akademickém roce 2015/2016.

Cílem návštěvy Prof. Reichela bylo seznámení se se studijním prostředím na fakultě, osobně se setkal s vedením fakulty a s vedoucími kateder, kterých by se výuka týkala, konkrétně KSP a KVS. Došlo rovněž na osobní jednání s vyučujícími jednotlivých předmětů a prohlídku příslušných kateder.

V současné době se připravuje uzavření smlouvy mezi fakultou strojní a Hochschule Hof jako oficiální stvrzení této spolupráce.

 

Návštěva z Lodz University of Technology

Dne 27. března jsme na fakultě strojní přivítali děkana a proděkany z Lodz University of Technology. Předmětem bylo jednání o možnostech prohloubení stávající spolupráce mezi Fakultou strojní TU v Liberci a Fakultou strojní Lodz University of Technology, a to především v oblasti vzájemných výměn studentů oboru materiálového inženýrství. Kolegové z Lodz University of Technology mají zkušenosti s double degree projekty, které by měly být jedním z cílů budoucí spolupráce mezi FS TUL a Lodz University of Technology.

 

Zasedal Akademický senát FS TUL

Dne 9. dubna se konalo 21. zasedání AS FS TUL.

 

Zveřejněny kandidátky do senátů AS FS TUL a AS TUL

Dne 11. března byly zveřejněny kandidátky.