Duben 2014

28/ 4 2014

výběr

Zasedal akademický senát FS TUL

Dne 9. dubna se konalo 21. zasedání AS FS TUL.


Návštěva na Conestoga Polytechnics a University of Waterloo

V termínu 14.-16- dubna navštívili děkan prof. Petr Lenfeld a proděkan doc. Karel Fraňa kanadské univerzity. Návštěva se konala v rámci již několikaleté spolupráce mezi FS TUL a Conestoga Polytechnics a University of Waterloo. Předmětem jednání bylo pozvání na červnový seminář, který se bude konat v Praze. Seminář organizuje FS TUL a Inovační centrum ČVUT. Dalšími body jednání byla výměna zkušeností v oblasti výuky a výměny studentů, spolupráce ve vědě a diskuze o možnostech společných vědeckých projektů.

Děkan s proděkanem se rovněž setkali se studenty slečnou Hulínskou, p. Dorotkou a p. Průškem z FS TUL, kteří v rámci studijního pobytu pobývají na Conestoga Polytechnics a University of Waterloo.

 

Prof. Philippe Fraunié z Université de Toulon na FS TUL

Dne 28. dubna navštívil fakultu strojní prof. Philippe Fraunié z Université de Toulon a přednesl přednášku na téma "Stratified Flows and Environmental Mesoscale Turbulence". Přednáška se uskutečnila v rámci projektu OP VK "Budování excelentního vědeckého týmu pro experimentální a numerické modelování v mechanice tekutin a termodynamice".

 

Projektové dny pro žáky 4. a 5. ročníků základních škol Libereckého kraje

V rámci projektu ZA ŠKOLOU jsou realizovány, od února do prosince roku 2014, projektové dny v laboratořích Katedry strojírenské technologie a Katedry obrábění a montáže projektové dny. Projekt se snaží ukázat dětem, jakým způsobem nás ovlivňuje a formuje technika, která nás obklopuje v našem běžném životě.

Cílem projektu je vytváření pozitivního vztahu žáků 4. a 5. ročníků zapojených základních škol ke vzdělání v technickém směru a motivace k dalšímu celoživotnímu vzdělávání v této oblasti.

V rámci projektových dnů pod vedením Ing. Štěpánky Dvořáčkové, Ph.D., Ing. Michaely Kolnerové, Ph.D. a dalších pedagogů realizačního týmu projektu

- Ing. Jiří Sobotka, Ph.D., Ing. Jaromír Moravec, Ph.D., Ing. Jaroslav Votoček, Ing. Jiří Karásek, Ing. Iva Nováková, Ph.D., Ing. Irena Lenfeldková, Ph.D., Ing. Pavel Brdlík, Ing. Jiří Habr, Ing. Martin Borůvka

- se žáci atraktivní formou seznamují s praktickými ukázkami technické výuky včetně praktického vyzkoušení obsluhy vybraného strojního a dalšího technického vybavení.

 

Zveřejněny výsledky voleb do AS TUL a AS FS TUL na 2014-2017 - volební okrsek Fakulta strojní

Kandídáti zvolení do AS FS TUL a AS TUL - komora studentů

Kandidáti zvolení do AS FS TUL a AS TUL - komora zaměstnanců