Květen 2014

15/ 5 2014

výběr

Letní škola technologií zpracování a hodnocení struktury kovových materiálů

Ve dnech 22.-28. května probíhala "Letní škola technologií zpracování a hodnocení struktury kovových materiálů", kterou pořádala katedra materiálu a katedra strojírenské technologie. Letní škola byla pořádána v rámci projektu Institucionálního rozvojového plánu TUL 2014. Akce byla určena zejména pro studenty magisterského, bakalářského a doktorandského studia fakulty strojní a volně navazovala na úspěšný laboratorní kurz, uskutečněný v roce 2013 v rámci Centralizovaného rozvojového projektu.


Zasedal akademický senát FS TUL

Dne 14. května se konalo 22. zasedání AS FS TUL.

 

SVOČ 2014

Pátý ročník soutěže se uskuteční 28. května 2014 tradičně v Institutu průmyslového inženýrství. V sekci Strojírenství bylo oceněno celkem 10 studentských prací.

Nahlédněte do Sborníku příspěvků v sekci strojírenství.


Setkání absolventů – ročník 1984 po 30 letech

Dne 17. května 2014 se na půdě TU v Liberci konalo setkání absolventů Fakulty strojní „někdejší“ Vysoké školy strojní a textilní. Setkání se konalo po 30 letech, svoji Alma Mater navštívili ti, kteří sedávali v lavicích školy (a okolních restauracích) v letech 1980 až 1984 (i déle).

V deštivém počasí si na „nočník Evropy“ zavzpomínalo 95 z celkového počtu 253 absolventů. Zatímco budova E se od dob studia vzhledově takřka nezměnila (a většinou to bylo hodnoceno jako klad), najít vstup původně otevřený na Studentské náměstí již tak snadné nebylo. Ve vestibulu budovy proběhla registrace účastníků, do zažloutlých indexů přibylo další razítko zápisu, a nad tradičním „Vratislavem“ proběhlo úvodní oživování paměti spolužáků. Na časy studia si všichni účastníci zavzpomínali v lavicích učebny E9, kde vyslechli slova rektora Zdeňka Kůse a děkana fakulty strojní Petra Lenfelda.

Po záplavě informací vyhládlo a tak se všichni přesunuli do menzy na porci poctivého guláše. Po obědě následovala malá procházka do budovy L a vlastní prohlídka a poté již přesun retro autobusem do prostor restaurace u pivovaru ve Vratislavicích. Po exkurzi místního pivovaru začal náročný kulturní program tvořený výhradně vlastními silami, včetně nočního překvapení v podobě vystoupení roztleskávačů. Nedělní dopoledne již ukázalo vlídnější tvář a účastníci, osvěženi kupou úžasných vzpomínek a bezva zábavou, zamířili domů.

Tak zase příště! Petr Louda

 

Ohlédnutí za rokem 1983-1984

Střípky z historie

Setkání absolventů – ročník 1984 po 30 letech