Červen 2014

6/ 6 2014

výběr

Slavnostní promoce

Dne 3. června předal rektor Zdeněk Kůs diplomy našim absolventům doktorského studia a jmenovací docentský dekret:

 

doc. Ing. David Cirkl, Ph.D.

Ing. Jiří Marján, Ph.D.

Mgr. Zdeněk Michalčík, Ph.D.

Ing. František Koblasa, Ph.D.

Ing. Michal Vrba, Ph.D.

Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D.

Ing. Jiří Šafka, Ph.D.

Ing. Monika Hejnová, Ph.D.

Ing. Vlastimil Votrubec, Ph.D.

Ing. Václav Rychtář, Ph.D.

Ing. Zdeněk Krabs, Ph.D.

Ing. Zdeněk Varga, Ph.D.

Ing. Luboš Běhálek, Ph.D.

Ing. Věra Jahodová, Ph.D.

 

Gratulujeme!

 

Zasedání Vědecké rady FS TUL

Dne 4. června se konalo 1. řádné zasedání VR FS TUL. Na programu ustavujícího zasedání bylo představení členů vědecké rady, představení aktualizace Dlouhodobého záměru fakulty strojní na rok 2014 a oblast vzdělávání na fakultě.

 

Poslední - 23. zasedání AS FS TUL

Dne 10. června se konalo poslední zasedání AS FS TUL zvoleného na období 2011-2014. Senát schválil Výroční zprávu o hospodaření za rok 2013 a Výroční zprávu o činnosti za rok 2013.

 

Ustavující - 1. zasedání AS FS TUL

Dne 10. června se konalo první zasedání AS FS TUL zvoleného na období 2014-2017, na kterém byly zvoleny orgány na nové funkční období.


Předseda: doc. Ing. Lukáš Čapek, Ph.D.

Místopředseda za komoru akademických pracovníků: prof. Ing. Ladislav Ševčík, CSc.

Místopředseda za komoru studentů: Ing. Ondřej Řidký

Tajemník: Ing. Rudolf Martonka, Ph.D.

Delegát za AS FS TUL pro účast na jednáních AS TUL: doc. Ing. Václav Dvořák, Ph.D.


Kanadská mise na FS TUL - kooperativní vzdělávání v Kanadě

Pod záštitou kanadského velvyslance v ČR, za účasti zástupců MŠMT, MZV, MPO, zástupců vybraných průmyslových firem a zástupců FS TUL a ČVUT proběhl 9. června v Praze seminář na téma kooperativního vzdělávání. Fakultu strojní bude zastupoval děkan prof. Petr Lenfeld a proděkani. Kanadská mise pokračovala 11. června na FS TUL.