Červenec 2014

29/ 7 2014

výběr

Promoce fakulty strojní

Dne 1. července se konaly v divadle F.X. Šaldy slavnostní promoce absolventů Fakulty strojní TU v Liberci.

Slib složilo celkem 153 absolventů. Z toho 85 absolventů bakalářského studijního programu a 68 absolventů magisterského studijního programu.

 

Tradičně byly předány ceny za vynikající studijní výsledky

 

Cena hejtmana

Ing. Láník Pavel – Obor: Strojírenská technologie téma

Téma DP: Geopolymerní kompozitní systémy a jejich odolnost k dynamickému namáhání

 

Cena rektora TUL

Ing. Jan Kracík – Obor: Aplikovaná mechanika

Téma DP: Návrh nadzvukového aerodynamického tunelu

 

Cena děkana FS TUL

Ing. Kupilíková Hana – Obor: Strojírenská technologie

Téma DP: Vliv velikosti deformace a stavu napjatosti na poškození ochranného povlaku na bázi Zn-Mg

 

Ing. Riegr Jiří – Obor. Konstrukce strojů a zařízení

Téma DP: Konstrukce navíjecího stroje s digitálním vinutím

 

Ing. Holub Martin – Obor. Aplikovaná mechanika

Téma DP: Studie lehkého terénního vozidla se speciálním podvozkem

 

Ing. Hübner Kamil – Obor: Inovační inženýrství

Téma DP: Inovace vibroizolačního mechanismu hydraulického stolu

 

Bc. Vajgl Martin – Obor: Materiály a technologie

Téma BP: Návrh tvarové změny držáku houkačky vozu Škoda Rapid

 

Bc. Sieber Jakub – Obor. Stroje a zařízení

Téma BP: Navrhněte vhodnou konstrukci rámu pro pootáčení kartuše v zařízení určeném pro analýzu DNA

 

Bc. Havlík Petr – Obor: Výrobní systémy

Téma BP: Prototypová výroba funkčního celku na CNC obráběcím centru

 

Prospěli s vyznamenáním – červený diplom

Ing. Kamil Hübner

Ing. Jan Kracík

Ing. Martin Kulič

Ing. Jiří Riegr

Ing. Miroslav Rudolf

 

Gratulujeme všem absolventům a oceněným.