Prosinec 2014

4/ 12 2014

výběr

Předvánoční setkání zaměstnanců fakulty strojní

Tak jako vloni nás i letos 11. prosince navštívil Mikuláš. Poděkování Pavle Kholové a Michalu Kašpárkovi!

 

Slavnostní promoce

Dne 9. prosince předal rektor prof. Zdeněk Kůs společně s děkanem fakulty strojní prof. Petrem Lenfeldem diplomy našim absolventům doktorského studia:

Ing. Zuzana Andršová
Ing. Jan Kolář
Ing. Jan Valtera
Ing. David Vejrych
Ing. Petr Žabka

Gratulujeme!

 

Uděleny pamětní medaile za zásluhy a rozvoj univerzity

Stříbrnou pamětní medailí za zásluhy a rozvoj univerzity ocenil dne 9. prosince rektor Technické univerzity v Liberci im memoriam profesora Viktora Mikeše a profesora Vladimíra Prášila.

Profesor Viktor Mikeš byl uznávaným odborníkem v oblasti tváření kovů. Byl zakladatelem specializovaného pracoviště pro výzkum tribologických dějů pro zpracování tenkých plechů, jediného svého druhu v ČR, vybudovaného ve spolupráci se společností Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav. Za práci pro rozvoj vysokého školství byl několikrát oceněn. Značnou část svého života věnoval výchově mladé technické generace a své praktické zkušenosti uplatňoval také v široké spolupráci s průmyslem.

Profesor Vladimír Prášil byl přední osobností českého textilního strojírenství, uznávaný odborník z oblasti přípravárenských strojů. Jeho vynikající konstruktérská dráha začala ve Výzkumném ústavu textilního strojírenství nejprve na pobočce v Brně, později přešel na hlavní pracoviště ústavu přímo do Liberce. Zde vedl konstrukční práce na vývoji řady nových přípravárenských strojů. K nejvýznamnějším výsledkům jeho práce patří konstrukce automatického křížení soukacího stroje AUTOSUK. Na ústavu pracoval několik let i ve funkci náměstka ředitele pro výzkum a vývoj. V roce 1980 zúročil své vědomosti a zkušenosti na Vysoké škole strojní a textilní v Liberci, kde se stal profesorem textilní technologie a textilních strojů. Působil zde v řadě akademických funkcí včetně děkana fakulty strojní v letech 1987-1990 a vedoucího katedry textilních a oděvních strojů.


Nadace Preciosa předala stipendia

Poděkování Nadaci Preciosa, která již tradičně rozdělila studentům stipendia, jimiž pravidelně oceňuje zejména studijní výsledky. Celkem 19 studentů fakulty strojní obdrželo stipendia v rozmezí tři až pět tisíc korun.


FS  se představila na King Mongkut´s University of Technology North Bangkok

Ve dnech 27. listopadu až 4. prosince se uskutečnila návštěva představitelů Fakulty strojní TU v Liberci na KMUT v Thajsku. Předmětem jednání byly konzultace nad možnostmi spolupráce v oblasti výměn a studijních pobytů studentů doktorského studia, magisterského studia a v oblasti společných VaV projektů, např. v oblasti zpracování plastů.

Za fakultu strojní se jednání se zúčastnili děkan prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld a Ing. Jiří Bobek, Ph.D. a doktorandi fakulty strojní Ing. Martin Borůvka a Ing. Jan Vácha, kteří jsou v současné době na půlročním studijním pobytu na KMUT. Za KMUT se jednání zúčastnili president prof. Dr. Teravuti Boonyasopon, vicepresident pro výzkum prof. Dr. Ing. Suchart Siengchin, vicepresidentka pro mezinárodní spolupráci Ms. Sikan Kulchonchan, děkan doc. Udomkiat Nontakaew, Ph.D. a děkan doc. Petch Jearanaisilawong, Ph.D. Výsledkem jednání byla dohoda o uzavření memoranda o spolupráci ve výše zmíněných oblastech.


Den otevřených dveří
Dne 3. prosince se otevřely dveře pro zájemce o studium na fakultě strojní. Přivítali jsme bezmála 200 zájemců, kteří si, po úvodních informacích o možnostech studia na naší fakultě, prohlédli laboratoře a učebny.


Veletrh T-Fórum

19. ročník veletrhu proběhl 3. prosince na půdě TUL. Tradičně spoluorganizovala katedra vozidel a motorů spolu s IAESTE.

 

Opustil nás profesor Zdeněk Kovář

Dne 14. prosince nás všechny zasahla zpráva o úmrtí Zdeňka Kováře, kolegy, kamaráda, dobrého člověka. Zdeňku, budeš nám chybět.

Čest Tvojí památce!