Education collaboration in mechanical engineering

1/ 4 2015

CZ07 - Scholarship Programme and Bilateral Scholarship Programme

V rámci pokračující spolupráce s Osfold University College v Norsku se ve dnech 24. a 25. března uskutečnil první společný dvoudenní workshop na půdě Fakulty strojní TU v Liberci.

 

Liberec navštívila delegace zastoupená proděkanem norské univerzity profesorem Hong Wu, panem Rino Nilsen a třemi studenty. Během prvního workshopu na FS TUL uskutečnil profesor Hong Wu několik přednášek, v rámci kterých postupně představil Norsko, Ostfold University College a způsob výuky na Ostfold University College. V odpoledním programu prezentovali studenti jak partnerské univerzity, tak studenti fakulty strojní, své vědecké aktivity. V rámci workshopu proběhla i exkurze do laboratoří fakulty strojní TUL – laboratoře katedry vozidel a motorů, katedry strojírenské technologie, katedry materiálů, katedry energetických zařízení a katedry výrobních systémů a automatizace.


Fakulta navázala spolupráci s Osfold University College v Norsku

Projekt „Education collaboration in mechanical engineering“ byl podpořen v rámci Norských fondů v sekci institucionální spolupráce. Partnerem FS TUL je Osfold University College, Fakulta strojní. Cílem projektu je navázání a rozvoj spolupráce mezi oběma institucemi a posílení spolupráce v oblasti výuky a vědy. V rámci projektu budou realizovány krátkodobé výměnné pobyty akademiků a studentů na partnerských institucích. Součástí bude účast studentů na výuce a přednášky akademiků.

První setkání se uskutečnilo 21. října 2014 na Osfold University College za účasti děkana fakulty strojní prof. Petra Lenfelda a proděkanů doc. Karla Frani a dr. Ivo Matouška. Jednání probíhalo společně s proděkanem prof. Hong Wu a s děkanem Fakulty strojní Ostfold University College prof. Kamilem Dursunem. Předmětem jednání bylo vzájemné představení institucí a diskuse nad budoucí spoluprací.


Jak dál?

V březnu 2015 budou naši studenti hosty na Ostfold University College, kde budou  prezentovat svoje vědecké aktivity, setkají se a budou diskutovat  s norskými studenty.  Záměrem obou institucí je vytvoření podmínek na obou institucích k pokračování spolupráce ve výměně studentů a akademických pracovníku i po skončení projektu. Dohody a způsob spolupráce budou upřesněny v rámci připravované smlouvy o partnerství a spolupráci.

 

O projektu