Duben 2015

14/ 4 2015

výběr

Setkání akademické obce fakulty strojní

Proběhlo 8. dubna 2015 tradičně v E9.

 

5. zasedání AS FS TUL
Proběhlo dne 15. dubna.

 

Tituly ING-PAED IGIP a mezinárodní certifikáty o absolvování kurzu pedagogiky pro technické obory

převzali:

Ing. Aleš Ausperger, Ph.D.

Ing. Luboš Běhálek, Ph.D.

Ing. Aleš Dittrich

Ing. František Koblasa, Ph.D.

Ing. Michaela Kolnerová, Ph.D.

Ing. Pavel Kryštůfek

doc. Ing. František Manlig, Ph.D.

Ing. Iva Nováková, Ph.D.

Ing. Jiří Sobotka, Ph.D.

Ing. Peter Zelený, Ph.D.

Gratulujeme!

 

Trendy kovového 3D tisku
Seminář se konal dne 23. dubna ve velké aule budovy G.

 

Pracovní návštěva na University College

Naši akademičtí pracovníci a studenti se zúčastnili 2. společného workshopu, tentokrát organizovaného na půdě Østfold University College ve dnech 20.-23. dubna. Proděkan fakulty strojní doc. Karel Fraňa prezentoval naši fakultu akademikům a studentům norské univerzity. Student doktorského studia Ing. Martin Borůvka seznámil přítomné s problematikou „ Zelené kompozitní materiály na bázi nanocelulózy“. Naši studenti David Svoboda a Tomáš Kořínek prezentovali svá témata diplomových práci prostřednictvím posterů, které jsou umístěny v prostorách fakulty strojní norského partnera. Úspěšně uskutečněný workshop navázal na návštěvu norských partnerů na naší fakultě.

V rámci návštěvy proběhlo také jednání s děkanem Fakulty strojní Østfold University College panem Dr. Kamilem Dursunem a proděkanem prof. Hongem Wu. Jednou z otázek, která byla v rámci workshopu diskutována, bylo hledání možností pokračování spolupráce, např. v rámci programu Erasmus+.

 

Problém kavitace v energetice
Prof. Jean-Pierre Franc přednášel 27. dubna.

Jean-Pierre Franc je jedním z předních odborníků v oblasti strojírenské kavitace. Zabývá se studiem kavitačních struktur ve vodních strojích, například turbíny nebo čerpadla, ale také kavitací v induktorech raketových motorů. Jeho práce je zaměřena na popis mechanismů kavitační eroze, odolnost technických materiálu z hlediska kavitační eroze a matematické modelování. Je autorem a spoluautorem monografií, například Fundamentals of Cavitation, Advanced Experimental and Numerical Techniques for Cavitation Erosion Prediction, Fluid Dynamics of Cavitation and Cavitation Turbopumps, a dále autorem řady článků v odborných časopisech. Spolupracuje s řadou dalších pracovišť a odborníků z celého světa -  University of Michigan, City University London, EPFL Lausanne, Naval Research Laboratory ad.

Pozn: Kavitaci můžeme zjednodušeně definovat jako vznik dutin v kapalině při lokálním poklesu tlaku a jejich následnou implozi, která může vést k poškození strojních součástí, případně ji lze využít v mnoha průmyslových aplikacích.

 

Mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů
41. ročník pořádala katedra vozidel a motorů 27.-28. dubna. Konference se zúčastnili zástupci ze slovenských a českých univerzit a příspěvek předneslo více než čtyři desítky účastníků. Zázemí pro pořádání konference poskytl hotel SkiCentrum Harrachov. K daným tématům probíhaly živé diskuze a tak byla pro odreagování zajištěna také exkurze v místní sklárně. Příští ročník konference bude pořádat TU v Bratislavě.

 

Měření ozubení ve ŠKODA AUTO a.s.
Ing. Miroslav Hejcman přednáší 28. dubna.

 

Kavitace a její využití v technické praxi
Dr. Miloš Müller přednášel ve čtvrtek 30. dubna.

 

Laboratorní metody
Konference pořádaná fakultou strojní proběhla 29.-30. dubna na Ještědu.

 

Studentská tvůrčí činnost na katedře sklářských strojů a robotiky

Katedry uspořádala již tradiční soutěž pro studenty za podpory Nadace Preciosa.

Gratulujeme oceněným a děkujeme Nadaci Preciosa za přízeň!