Červen 2015

4/ 6 2015

výběr

Fakultní mise na norské partnerské univerzitě

Studentská fakultní mise uskutečněná v rámci mezinárodní fakultní spolupráce podporované projektem z Norských fondů a fondů EHP (NF-CZ07-ICP-1-030-2014) na Høgskolen i Østfold/Østfold University College byla úspěšná.


7. ročník SVOČ na TUL

Sedmý ročník Studentské vědecké a odborné činnosti se konal ve středu 3. června za účasti čtyř fakult - textilní, strojní, fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií a ekonomické fakulty.

Poděkování organizátorům a účastníkům, gratulace autorům nejlepších prací.

 

Sekce STROJÍRENSTVÍ – navazující a doktorský studijní program:

Josef BŘOUŠEK: Převodovka elektromobilu

Martin BORŮVKA: Extrakce nano-krystalů celulózy a jejich potenciální využití v pokročilých kompozitních systémech

David SVOBODA: Analýza odezvy rotoru na kinematické buzení základu

 

Slavnostní promoce absolventů doktorského studia
Dne 3. června předal rektor Zdeněk Kůs diplomy našim absolventům doktorského studia.

Ing. Kateřina Horáková, Ph.D.

Ing. Jaroslav Fábera, Ph.D.

Ing. Lucie Schmidová, Ph.D.

Ing. Trinh Thi Linh, Ph.D.

Gratulujeme!

 

Delegace z Finska na fakultě strojní

Ve dnech 2.-5. června 2015 jsme měli příležitost přivítat na fakultě tříčlennou delegaci z Helsinki Metropolia University of Applied Sciences z Finska, se kterou aktivně spolupracuje již několik let katedra vozidel a motorů. V minulosti se uskutečnilo několik měsíčních pobytů studentů katedry vozidel a motorů na této partnerské univerzitě.

V rámci návštěvy byly vzájemně představeny hlavní oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu a aktivit v oblasti zahraniční spolupráce. Dále proběhla exkurze do laboratoří fakulty strojní – laboratoře katedry materiálu, katedry výrobních systémů a automatizace, katedry textilních a jednoúčelových strojů, katedry částí a mechanismů strojů, katedry strojírenské technologie a katedry vozidel a motorů.

 

Slavnostní promoce absolventů
Na fakultě strojní v červnu dnech úspěšně absolvovalo 122 studentů všech oborů NMSP. "Letošní státnice lze hodnotit jako velmi úspěšné," konstatoval děkan fakulty prof. Petr Lenfeld.

Gratulujeme absolventůma přejeme hodně štěstí v osobním životě a úspěchů v profesním uplatnění!