Říjen 2015

5/ 10 2015

výběr

Slavnostní imatrikulace
Proběhly dne 2. října 2015 ve velké aule v budově G od 9:00 hodin.


Promoce absolventů bakalářského studia
Proběhly dne 2. října 2015 ve velké aule v budově G od 13:00 hodin.

 

Výroba elektřiny v Německu a role hnědého uhlí v regionu Lausitz
Profesor Simon přednášel 7. řijna na fakultě strojní.

 

CREO UNIVERSITY CHAMPION
Soutěž o nejrychlejšího konstruktéra se konala 21. října pod patronací katedry textilních a jednoúčelových strojů. Vítězem druhého ročníku soutěže, a tedy nejrychlejším konstruktérem, se stal Jakub Macháček, druhým v pořadí byl Petr Jiránek a třetí příčku obsadila Jana Svobodová. Kromě finančních cen - 2 000 Kč, 1 000 Kč a 500 Kč - obdrželi všichni soutěžící věcné ceny a drobnosti.

 

Nastartuj svou kariéru
Na katedře výrobních systémů a automatizace proběhla ve spolupráci s firmou Machine Building dne 23. října konstrukční soutěž "Nastartuj svou kariéru". Studenti dostali na výběr ze dvou zadání a měli po celý den prostor pro vytvoření návrhu technického řešení zahrnující konstrukci a utomatizaci. Zadání vycházela z projektů, které firma v minulosti řešila. Jako nejlepší byly vybrány dvě řešení. První místo s finanční odměnou 10 000 Kč a s možností další spolupráce s firmou obsadil student Lukáš Bárta, druhou pozici s finanční odměnou 5 000 Kč a s možností další spolupráce obsadil student Aleš Hloucal. Vítězům blahopřejeme a děkujeme také ostatním účastníkům soutěže.

 

Setkání zástupců průmyslových podniků s vedením FS TUL
Dne 23. října se konalo setkání zástupců průmyslových podniků s vedením Fakulty strojní TU v Liberci. Tímto krokem jsme zahájili tradici pravidelných setkávání u kulatého stolu s diskusemi nad vybranými tématy vzdělávání a přípravy studentů a zvýšení úrovně jejich odborné přípravy v souladu s požadavky praxe a budoucích zaměstnavatelů. Nosným tématem letošního setkání byla problematika kooperativního vzdělávání a možnosti realizace dlouhodobějších pobytů našich studentů v průmyslové praxi.

 

Zemřel pan docent Jaromír Gazda
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že ve věku 84 let zemřel 18. října 2015 po dlouhé těžké nemoci pan docent Jaromír Gazda, jehož jméno je neoddělitelně spjato s naší univerzitou. Pan docent Gazda byl jedním z prvních absolventů liberecké vysoké školy a na ní zasvětil celý svůj produktivní život  pedagogické a výzkumné práci.
Čest jeho památce!