Listopad 2015

6/ 11 2015

výběr

Local Mechanical Properties LMP 2015
12. ročník mezinárodní konference pořádala katedra materiálu ve dnech 4.- 6.listopadu.

 

Non destructive assessment of bone mechanical properties: from elasticity to damage
10. listopadu přednášel na fakultě strojní profesor David Mitton.


Seminář s firmou Dormet Pramet
10. listopadu - Novinky 2015 - korozivzdorné a těžkoobrobitelné materiály.

 

Nové trendy simulačních programů
11. listopadu představil zástupce firmy MSC Software.

 

South-East Asia EXPO
V termínu 5.-11. listopadu se konal vzdělávací veletrh v Jakartě. TUL byla zastoupena fakultou strojní a zahraničním oddělením. Na stánku byly prezentovány a propagovány možnosti studia na TUL a dále Univerzity Pardubice a Univerzity Hradec Králové. Projekt byl podpořen ze společného centralizovaného rozvojového projektu uvedených univerzit.

 

Experimental Fluid Mechanics 2015
Jubilejní 10. ročník konference pořádala katedra energetických zařízení 17.-20. listopadu v Praze v Kajserštejnském paláci. Konference je zaměřena na výzkum v oblasti mechaniky tekutin, termodynamiky, biomechaniky a techniky prostředí a řadí se k nejprestižnějším akcím v oblasti mechaniky tekutin jak v ČR tak i v EU. Účastníci konference jsou převážně vědecko-výzkumní pracovníci z vysokých škol, univerzit, akademií věd a výzkumných center. Letošního ročníku se zúčastnilo 250 účastníků, z toho 180 zahraničních z 25 zemí světa. Organizátorem je Katedra energetických zařízení FS spolu s partnery, kterými letos byly společnosti Cryptomania, TSI, LaVision, MIT, Mecas Esi, Dantec a Lenam.

MOSTY našich studentů
Studenti naší fakulty zabodovali v mezinárodní soutěž.


Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2015
9. ročník mezinárodní konference pořádala katedra výrobních systémů a automatizace ve dnech 26.-27. listopadu.