Prosinec 2015

4/ 12 2015

výběr

Návštěva ze středních škol na naší fakultě
Dne 2. prosince dorazilo na naši fakultu téměř devadesát studentů ze závěrečných ročníků středních škol - SPŠ z Trutnova a SPŠ z Vlašimi. Během návštěvy měli studenti se svými pedagogy možnost seznámit se s fakultou strojní a s našimi aktivitami. Již tradičně jsme nabídli exkurzi vybraných laboratoří a ukázky vědecko-výzkumných aktivit a vybraných studentských projektů. Zájem studentů vzbudil např. pototyp nového stroje na výrobu nanovlákenných struktur vyvinutý společně s textilní a strojní fakultou v rámci klasru Nanoprogres.

 

Veletrh T-Fórum
21. ročník veletrhu se konal 2. prosince na půdě TUL. Tradičně spoluorganizovala naše katedra vozidel a motorů spolu s IAESTE.

Rok průmyslu a technického vzdělávání
Závěrečná konference kampaně se konala 3. prosince v Kongresovém centru Praha za účasti ministrů, osobností průmyslu, akademiků a z dalších sfér. Fakultu strojní reprezentoval děkan a proděkani. Profesor byl požádán organizátory o krátké vystoupení. Naše fakulta se mj. zapojila do akce www.rokprumyslu.eu.

 

Možná přijde i Mikuláš
3. prosince na fakultu strojní... přišel a naděloval.

 

Erasmus+ pro zájemce z fakulty strojní
7. prosince se konal seminář pro zájemce z naší fakulty.

 

Slavnostní promoce
Dne 8. prosince předal rektor prof. Zdeněk Kůs společně s děkanem fakulty strojní prof. Petrem Lenfeldem diplomy našim absolventům doktorského studia:

Ing. Pavel Brdlík
Ing. Lukáš Stanislav
Ing. Jiří Technik

Gratulujeme!


Den otevřených dveří
Ve středu 9. prosince jsme na naší fakultě přivítali zájemce o studium.

 

Zasedání AS FS TUL
Proběhlo dne 9. prosince.

 

Škola mistrů
13. absolventů zakončilo zkouškami a obhajobou své stuidum na FS TUL. Školu mistrů organizuje fakulta strojní již od roku 2009.

 

Nadace Preciosa udělovala stipendia
Poděkování Nadaci Preciosa, která již tradičně rozdělila studentům stipendia, jimiž pravidelně oceňuje zejména studijní výsledky. Celkem 13 studentů fakulty strojní obdrželo stipendia v rozmezí dvou až pěti tisíc korun.