Únor 2016

15/ 2 2016

výběr

Únor ve znamení státnic
První týden v únoru se na fakultě strojní konaly státnice studentů bakalářského a magisterského studijního programu Strojní inženýrství. Státnice úspěšně složilo 14 studentů.
Gratulujeme!

 

Návštěvy studentů ze středních škol na naší fakultě
V průběhu prvních dvou měsíců letošního roku se Fakulta strojní TUL opět otevřela studentům středních škol. Na exkurzi postupně dorazily dvě stovky studentů závěrečných ročníků ze SPŠ z Hradce Králové, VOŠ a SPŠ z Děčína, VOŠ a SPŠ z Rychnova nad Kněžnou a SPŠ z Teplic. Během své návštěvy měli studenti se svými pedagogy možnost seznámit se s naší fakultou a jejími aktivitami. Při návštěvě vybraných laboratoří jim byly představeny vědecko-výzkumné aktivity jednotlivých pracovišť a vybrané studentské projekty, z nichž největší pozornost sklidil projekt vývoje dvoumístného dvoustopého elektromobilu. Zájem studentů vzbudila mimo jiné také prezentace ve Střední Evropě unikátního flexibilního zařízení pro testování pohonných jednotek power-train 4 x 4 nebo prototyp nového stroje na výrobu nanovlákenných struktur vyvinutý ve spolupáci fakulty textilní a fakultou strojní v rámci klastru Nanoprogres.


8. zasedání AS FS TUL
Proběhlo 17. února.

 

Welcome Days na TUL
Dne 18. února 2016 se uskutečnily již tradičně před zahájením letního semestru Welcome Days pro zahraniční studenty, kteří přijeli na univerzitu v rámci programu Erasmus+. Na fakultě strojní jsme v letním semestru 2015/2016 přivítali 37 nových studentů z Francie, Španělska, Portugalska, Turecka, Litvy, Polska, Bulharska a Maďarska.  Další 4 studenti z Turecka a 4 studenti z Portugalska si prodloužili studium ze zimního semestru a pokračovali ve studiu i v semestru letním.


Představení kateder fakulty strojní studentům druhých a třetích ročníků
Tradiční představení činností kateder a laboratoří proběhlo 24. února. Akce byla určena pro studenty bakaláře, kteří se rozhodují a přemýšlejí o závěrečné práci, případně odborné praxi, a rozhodují se, na které katedře budou činnosti uskutečňovat.

 

Den otevřených dveří na fakultě strojní
V sobotu 27. února Fakulta strojní TU v Liberci otevřela dveře veřejnosti. V rámci Dne otevřených dveří měla více než stovka návštěvníků všech věkových kategorií možnost se seznámit s Fakultou strojní a jejími aktivitami. Již z dáli návštěvníky vítala vzducholoď s logy fakulty, která se vznášela nad budovou G, kde bylo v prostorách nové auly setkání zahájeno. Po úvodním slovu pana děkana následovalo představení fakulty proděkanem pro studium následovala a poté prohlídka laboratorního zázemí fakulty. Při návštěvě několika laboratoří byly veřejnosti prezentovány vědecko-výzkumné aktivity vybraných pracovišť včetně realizovaných studentských projektů.

 

Prezentace projektů zahraničních stážistů
Dne 26. února 2016 se uskutečnily na katedře výrobních systémů a automatizace závěrečné prezentace tří stážistů. Studenti doktorského studijního programu z partnerské univerzity Poznan University of Technology přijeli v rámci programu CEEPUS na jednoměsíční pobyt na katedru výrobních systémů a automatizace. Ing. Frankowski a Ing. Popielas přijeli v rámci sítě CEEPUS CIII-RS-0304 a Ing. Klunejko přijel v rámci CEEPUS sítě CIII-RO-0013. Fakulta strojní je účastníkem obou jmenovaných CEEPUS sítí.
Každý z doktorandů řešil odborné téma ve spolupráci s pracovníky katedry. Prezentacím byl přítomen pan proděkan Ivo Matoušek, který konstatoval vysokou úroveň prací na téma: Comparison of mechanical properties of the parts produced by 3D printing technology FDM from Nylon material, The use of Microsoft Kinect in ergonomic studies, Programming of model of railway transport system.

Politechnika Poznańska