Duben 2016

7/ 4 2016

výběr

 

Moderní metody přípravy metalografických vzorků
Katedra materiálu pořádala seminář 5. dubna.


Zasedání AS FS TUL
Proběhlo dne 6. dubna.

Exkurze do ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav
V rámci studia předmětů na katedře materiálu se dne 14. dubna 2016 uskutečnila exkurze do ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav, kterou absolvovali kromě českých studentů i zahraniční studenti studující na fakultě v rámci výměnných programů Erasmus+ a CEEPUS. Exkurze se rovněž zúčastnili zástupci TU Sofia, kteří přijeli na fakultu na krátkodobý pobyt rovněž v rámci programu CEEPUS.

 

Návštěva zástupců univerzit USA na fakultě strojní
Dne 21. dubna 2016 jsme na fakultě přivítali zástupce amerických univerzit University of Vermont a University of Arizona. Návštěva se uskutečnila v rámci Fulbrigh-Workshop Bringing More US Students in STEM to Czech Universitites, který se konal ve dnech 19.-20. dubna v Praze.
Michael Guyer z University of Vermont a Carol Bender z University of Arizona  si prohlédli laboratoře katedry strojírenské technologie, vozidel a motorů, výrobních systémů a laboratoř nanospideru. Po exkurzi následovalo jednání o možné spolupráci především v oblasti výměny akademických pracovníků a studentů. Zároveň proběhlo i samostatné jednání na katedře aplikované mechaniky o možné spolupráci v oblasti biomechaniky.

 

Defektoskopie a další metody nedestruktivních kontrol
Přednáška odborníka ze společnosti ČEZ dne 26. dubna.