Květen 2016

9/ 5 2016

výběr

 

Zástupci University Sains Malaysia (University of Science, USM) na TUL
V rámci setkání 4. května proběhlo v dopolední části programu představení fakulty strojní proděkanem Ing. Ivo Matouškem, Ph.D. V odpolední části proběhla prohlídka laboratoří KSP, KMP, KVM a KSA fakulty strojní.

 

Zástupci Kao Yuan University, Taiwan na TUL
V rámci návštěvy 5. května se uskutečnila i prohlídka laboratoří KSP, KMP, KVM, KSA fakulty strojní.

 

Prezentace fy Olympus
Dne 5. května proběhla na katedře materiálu prezentace firmy pro zájemce z řad studentů a akademiků.

 

New aspects for a tribologically induced CO2and emission reduction
9. května přednášel na fakultě prof. Jens Hadler.
 

Technologická mise Libereckého kraje a TUL v oblasti Waterloo a Kitchener v provincii Ontario
8.-12. května se prof. Petr Lenfeld, děkan fakulty strojní, a doc. Karel Fraňa, proděkan fakulty strojní, zúčastnili setkání v Kanadě. Napsali o nás

 

Preciosa CRYSTAL CHALLENGE 2016
13. května dospěla soutěž do finále. Vítězný tým podpořila katedra výrobních systémů a automatizace, jejíž student David Ryvoli byl členem vítězného týmu DENALI DESIGN.

 

Pokroky v komplexní analýze
Pořádala KMT ve spolupráci Pragolab s.r.o. dne 17. května.

 

3D tisk a 3D skenování
KSA ve spolupráci s fakultou mechatroniky pořádala 19. května odbornou veřejnou přednášku.

 

Sraz absolventů po 40 letech
28. května 2016 se sešli strojaři a textiláci, kteří promovali v roce 1976.

 

Pan profesor Cyril Höschl
Dne 11. května nás všechny zasáhla zpráva o úmrtí Cyrila Höschla, emeritního děkana naší fakulty strojní, kolegy, kamaráda, dobrého člověka.
Pane profesore, budete nám chybět.

Čest Vaší památce!