Červen 2016

15/ 6 2016

výběr

 

Prorektor Çankırı Karatekin University​ na návštěvě na naší fakultě
Fakulta strojní přivítala 1. června prof. Riza Gürbüze, preroktora z Cankiri Karatekin University. Cílem návštěvy byla možná výměna akademiků a tureckých studentů na FS v rámci NMSP a DSP. Profesor přijel  načerpat inspiraci a zkušenosti naší fakulty strojní v oblasti výuky, studijních plánů, budováním a využívání laboratoří, a to v souvislosti s nově založenou strojní katedrou na Cankiri Karatekin University.

 

Slavnostní promoce
Dne 20. června předal rektor Zdeněk Kůs diplomy našim absolventům doktorského studia:

Ing. Michal Ackermann
MUDr. Pavel Buchvald
Ing. Petr Henyš
Ing. Stanislav Jirouš
Ing. Radovan Kovář
Ing. Martin Seidl
Ing. Robert Záboj

Gratulujeme!

 

Prof. Dr. Ing. Pavel Němeček
Dne 21. června převzal prof. Pavel Němeček z katedry vozidel a mortů Fakulty strojní TU v Liberci jmenovací dekret. Byl jmenován profesorem, v oboru Konstrukce strojů a zařízení. Je absolvent Fakulty strojní Vysoké školy strojní a textilní v Liberci. Na Technické univerzitě v Liberci působí od roku 1989.

Gratulujeme!

 

Sraz absolventského ročníku 1961 a 1963
Sešli se 23. června a 25. červan