Katedry Fakulty strojní

KEZ Katedra energetických zařízení
Vedoucí: doc. Ing. Petra Dančová, Ph.D. budova C, přízemí
KMP Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti
Vedoucí: doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D. budova G, 2. patro
KMT Katedra materiálu
Vedoucí: prof. Ing. Petr Louda, CSc. budova F1, 1.patro
KOM Katedra obrábění a montáže
Vedoucí: doc. Ing. Stepanka.Dvořáčková, Ph.D. budova E, 3. patro
KSP Katedra strojírenské technologie
Vedoucí: doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D. budova E, 2. patro
KSR Katedra sklářských strojů a robotiky
Vedoucí: doc. Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D. budova G, 2. patro
KST Katedra částí a mechanismů strojů
Vedoucí: doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D. budova E, 1. patro
KTS Katedra textilních a jednoúčelových strojů
Vedoucí: doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D. budova F1, 3. patro
KVM Katedra vozidel a motorů
Vedoucí: Ing. Robert Voženílek, Ph.D. budova F1, 2. patro
KSA Katedra výrobních systémů a automatizace
Vedoucí: Ing. Petr Zelený, Ph.D. budova E, 3. patro