Orgány fakulty

Samosprávnými akademickými orgány fakulty dle zákona jsou:

Dalším orgánem fakulty je tajemnice Fakulty strojní TU v Liberci.

 

Dalším orgánem jmenovaným děkanem je: