Orgány fakulty

Samosprávnými akademickými orgány fakulty dle zákona jsou:

Poradní pracovní skupiny děkana Fakulty strojní TU v Liberci: