Akademický senát Fakulty strojní TU v Liberci 2020-2023

Úřední deska Akademického senátu FS TUL

26.11.2021 Výzva Komory studentů AS FS TUL

08.11.2021 Slavnostní zasedání Akademického senátu AS FS TUL 8.12.2021 od 14:00 hodin v IC TUL

Zápisy ze zasedání AS FS TUL

2021: 13.1. P1 P2 | 28.4. | 16.6. | 6.10. | 20.10. | 27.10. |11.-19 10.|
2020: 4.2. | 27.5. | 16.9. | 22.-25.10. | 18.11. | 23.-27.11. |

Akademický senát Fakulty strojní TU v Liberci

Předseda

Ing. Luboš Běhálek, Ph.D.


Místopředseda za komoru akademických pracovníků
doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.

 

Místopředseda za komoru studentů
Ing. Ondřej Baťka


Tajemník
Ing. Iva Nováková, Ph.D. - není členkou AS FS TUL

 

Členové komory akademických pracovníků

prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc.

Ing. Martin Borůvka, Ph.D.

Ing. Pavel Brabec, Ph.D.

doc. Ing. David Cirkl, Ph.D.

doc. Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D.
Ing. Martin Lachman, Ph.D.

doc. Ing. Lubomír Moc, CSc.

prof. Ing. Iva Nová, CSc.

Ing. Jan Valtera, Ph.D.

Ing. Petr Zelený, Ph.D.


Členové komory studentů

Ing. Ondřej Baťka

Bc. David Blecha

Ing. Šárka Bukovská

Ing. Martin Hermann

Ing. Jaroslav Pulec

Bc. Adam Štěpánek

Zástupci Fakulty strojní TU v Liberci v senátu TUL

Zástupci akademické obce

prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc.

doc. Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D.

 

Zástupce studentské obce
Ing. Radka Jírová

Zástupce Fakulty strojní TU v Liberci v Radě vysokých škol

Ing. Pavel Brabec, Ph.D.

Akademický senát TU v Liberci

Členové AS TUL

Zápisy z jednání

Pracovní materiály

Zápisy ze zasedání AS FS TU v Liberci - Archív

2019: 30.1. | 6.3. | 3.4. | 19.6. | 27.11. |
2018: 8.2. | 25.4. | 6.6. | 21.11. |
2017: 22.2. | 19.4. | 22.5. | 21.6. | 21.6. | 20.9. | 8.11 |14.11. | 13.12. |
2016: 17.2. | 6.4. | 21.9. |13.12. |
2015: 18.3. | 15.4. | 15.9. | 9.12. | 17.2. |
2014: 5.2. | 5.3. | 9.4. | 14.5. | 1.6. | 1.6. | 24.9. | RVS | 12.11. | 27.11. |

Dokumenty k problematice vztahu FS TUL a CxI TUL

Zápis z jednání Akademického senátu TUL ze dne 10. února 2009

 

Požadavky FS TUL na řešení dalších kroků a souvislostí vyplývajících z ustavení ústavu CxI a požadovaného převedení VaV kapacit FS TUL ve vztahu k úloze a odpovědnosti FS TUL za vzdělávací a vědeckovýzkumnou činnost

 

23.02.2012 Dopis předsedy AS FS TUL rektorovi TUL

23.02.2012 Odpověd´pana rektora TUL prof. Zdeňka Kůse akademické obci TUL

13.01.2014 Deklarace - Pravidla využívání laboratorního zázemí v budově "L"

 

Zápisy z jednání AS FS TUL

 

30.11.2011 Zápis ze 3.zasedání AS FS TUL konaného dne 30.11.2011

Status přístrojů a laboratorních ploch FS TUL přesunutých do CxI

 

22.12.2011 Zápis ze 4. zasedání AS FS TUL konaného dne 22.12.2011

Hlavním bodem jednání bylo setkání s rektorem TUL na téma "vzájemné vazby FS TUL a CxI".

 

12.01.2012 Zápis z 5. zasedání AS FS TUL konaného dne 12.1.2012

Dopis děkana FS TUL a předsedy senátu FS TUL rektorovi TUL.

 

07.06.2012 Zápis z 8. zasedání AS FS TUL konaného dne 7.6.2012

Informace o situaci na CxI - příprava "Deklarace"

 

21.11.2012 Zápis z 9. zasedání AS FS TUL konaného dne 21.11.2012

Deklarace o společném užívání laboratorního zázemí v budově "L".

 

Na společném shromáždění akademické obce dvou nejstarších fakult naší univerzity - fakulty strojní a textilní - konaného dne 18. 1. 2012 - diskutovali akademici o otázkách týkajících se hlavních činností fakult v nadcházejícím období.

 

10.01.2017 Zápis z jednání Akademického senátu TUL dne 10.1.2017
Příloha: Otevřený dopis Davida Lukáše Akademickému senátu TUL