Akademický senát Fakulty strojní TU v Liberci 2017-2020

Úřední deska Akademického senátu FS TUL

16.07.2019 Zápis z 13. zasedání AS FS TUL konaného dne 19. června 2019


Volební řád AS FS TUL

Jednací řád AS FS TUL

 

Zápisy ze zasedání AS FS TUL

2019: 30.1. | 6.3. | 3.4. | 19.6. |
2018: 8.2. | 25.4. | 6.6. | 21.11. |
2017: 22.2. | 19.4. | 22.5. | 21.6. | 21.6. | 20.9. | 8.11 |14.11. | 13.12. |
2016: 17.2. | 6.4. | 21.9. |13.12. |
2015: 18.3. | 15.4. | 15.9. | 9.12. | 17.2. |
2014: 5.2. | 5.3. | 9.4. | 14.5. | 1.6. | 1.6. | 24.9. | RVS | 12.11. | 27.11. |

Akademický senát Fakulty strojní TU v Liberci

Předsedkyně

prof. Ing. Iva Nová, CSc.


Místopředseda za komoru akademických pracovníků
Ing. Aleš Lufinka, Ph.D.

 

Místopředseda za komoru studentů
Ing. Tomáš Kořínek


Tajemník
doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.

 

Členové komory akademických pracovníků

prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc.

Ing. Luboš Běhálek, Ph.D.

Ing. Adam Hotař, Ph.D.

Ing. Martin Lachman, Ph.D.

Ing. Rudolf Martonka, Ph.D.

doc. Ing. Pavel Solfronk, Ph.D.

prof. Ing. Ladislav Ševčík, CSc.
Ing. Petr zelený, Ph.D.


Členové komory studentů

Bc. Jan Bayer

Ing. Ondřej Baťka

Ing. Martin Borůvka

Ondřej Fridrich
Robert Janoušek

 

Delegát za AS FS TUL pro účast na jednáních AS TUL

doc. Ing. Lubomír Moc, CSc.

Zástupci Fakulty strojní TU v Liberci v senátu TUL

Zástupci akademické obce

prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc.

Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D.

 

Zástupce studentské obce

Zástupce Fakulty strojní TU v Liberci v Radě vysokých škol

Ing. Rudolf Martonka, Ph.D.

Zápisy ze zasedání AS FS - Archív

30.04.2014 Výsledky voleb do AS TUL a AS FS TUL - volební okrsek Fakulta strojní

Zápis z volební komise AS FS TUL - komora studentů

Zápis z volební komise AS FS TUL - komora zaměstnanců

 

 

2013: 27.3. - P |17.4. - P |15.5. - P |29.5. - P | 24.6.|
  25.9.|11.11.|20.11. - P1 - P2 - P3 | 19.12. |
2012: 5.1. |18.1.| 29.2. | 4.4. | 7.6. |
  21.11.|5.12. P P |
2011: 23.3. | 13.4. | 27.4. | 4.5. |9.6.
  9.6. | 5.10. | 5.-10.10. | 30.11. |
  22.12.|
2010: 21.1. | 3.3. |23.3. | 26.5. | 20.10.
  1.12. |
2009: 25.3 | 1.7. | 23.9. | 27.10. | 9.12.
   
2008: 25.6 | 22.10 | 13.3. |

Další odkazy

Akademický senát TU v Liberci

Dokumenty k problematice vztahu FS TUL a CxI TUL

Zápis z jednání Akademického senátu TUL ze dne 10. února 2009

 

Požadavky FS TUL na řešení dalších kroků a souvislostí vyplývajících z ustavení ústavu CxI a požadovaného převedení VaV kapacit FS TUL ve vztahu k úloze a odpovědnosti FS TUL za vzdělávací a vědeckovýzkumnou činnost

 

23.02.2012 Dopis předsedy AS FS TUL rektorovi TUL

23.02.2012 Odpověd´pana rektora TUL prof. Zdeňka Kůse akademické obci TUL

13.01.2014 Deklarace - Pravidla využívání laboratorního zázemí v budově "L"

 

Zápisy z jednání AS FS TUL

 

30.11.2011 Zápis ze 3.zasedání AS FS TUL konaného dne 30.11.2011

Status přístrojů a laboratorních ploch FS TUL přesunutých do CxI

 

22.12.2011 Zápis ze 4. zasedání AS FS TUL konaného dne 22.12.2011

Hlavním bodem jednání bylo setkání s rektorem TUL na téma "vzájemné vazby FS TUL a CxI".

 

12.01.2012 Zápis z 5. zasedání AS FS TUL konaného dne 12.1.2012

Dopis děkana FS TUL a předsedy senátu FS TUL rektorovi TUL.

 

07.06.2012 Zápis z 8. zasedání AS FS TUL konaného dne 7.6.2012

Informace o situaci na CxI - příprava "Deklarace"

 

21.11.2012 Zápis z 9. zasedání AS FS TUL konaného dne 21.11.2012

Deklarace o společném užívání laboratorního zázemí v budově "L".

 

Na společném shromáždění akademické obce dvou nejstarších fakult naší univerzity - fakulty strojní a textilní - konaného dne 18. 1. 2012 - diskutovali akademici o otázkách týkajících se hlavních činností fakult v nadcházejícím období.

 

10.01.2017 Zápis z jednání Akademického senátu TUL dne 10.1.2017
Příloha: Otevřený dopis Davida Lukáše Akademickému senátu TUL