Děkan

prof. Dr. Ing. Petr LENFELD
Tel.: + 420 48 535 3455
E-mail: petr.lenfeld@tul.cz


Děkana zastupují proděkani.

Proděkani

Proděkan pro vědeckou činnost a spolupráci s průmyslem

prof. Dr. Ing. Pavel NĚMEČEK
Tel.
děkanát: + 420 48 535 2979
Tel. katedra:  + 420 48 5353442

 

Proděkanka pro vzdělávací a pedagogickou činnost

doc. Ing. Dora KROISOVÁ, Ph.D.
Tel. děkanát: + 420 48 535 2879
Tel. katedra:  + 420 48 535 3137
E-mail: dora.kroisova@tul.cz

 

Proděkan pro doktorské studium a rozvoj

doc. Ing. Petr LEPŠÍK, Ph.D.
Tel. děkanát: + 420 48 535 2974
Tel. katedra:  + 420 48 53 5326
E-mail: petr.lepsik@tul.cz

 

Proděkan pro vnější a zahraniční vztahy

prof. Ing. Karel FRAŇA, Ph.D.
Tel. děkanát: + 420 48 535 2878
Tel. katedra:  + 420 48 535 3436
E-mail: karel.frana@tul.cz

Poradní orgány

  • Kolegium děkana Fakulty strojní
  • Oborové rady