Koncepce a kvalita činností Fakulty strojní TU v Liberci

Činnost pracovní skupiny je orientována do problematiky spojené s přípravou akreditací a do problematiky spojené s přípravou podkladů za FS TUL pro Radu pro vnitřní hodnocení TUL.

 

Statut pracovní skupiny a členové

 

Zápisy  z jednání

 

30. říjen 2017 | 14. září 2018 |